Basis Bedrijfs­hulpverlening

Volgens de Arbowet heeft de werkgever een aantal verplichtingen om de nadelige gevolgen van ongevallen en calamiteiten zo veel mogelijk te beperken. Die verplichtingen hebben betrekking op eerste hulp, brandbestrijding, alarmering en ontruiming. Om die taken uit te voeren, dient een aantal medewerkers van het bedrijf of instelling te worden ingeschakeld. Deze bedrijfshulpverleners hebben als taak handelend op te treden in noodsituaties.

BHV - hor

Met deze nieuwe opleiding zetten Rijn IJssel Training & Opleiding en Risk Management Control de trend in BHV-opleidingen. Aan de hand van een leuk en zeer leerzaam interactief lesprogramma via internet volgt de cursist de hele theorieopleiding BHV. De E-learning wordt ondersteund met teksten, animaties en filmpjes. De cursist kan een aantal oefentoetsen maken waarna online de toets wordt afgelegd.

Na het volgen van de opleiding kan de bedrijfshulpverlener optreden bij:

  • een ongeval of stoornissen in de vitale functies
  • een beginnende brand
  • het alarmeren en evacueren van personen
  • het communiceren met en het overdragen van relevante informatie aan hulpverleningsorganisaties

Bekijk deze E-learning module