zoekt een

Intervisor

Om onze medewerkers te helpen met hun individuele vakinhoudelijke ontwikkeling zijn wij op zoek naar een intervisor. Dit om onze medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen in hun werkzaamheden. Dit doe je samen met een collega intervisor.

Functie-inhoud

Het doel van intervisie is het inzicht geven in en het verbeteren van persoonlijk functioneren in combinatie met de beroepstaken/beroepsrol. Zowel inbrenger als groepsleden worden deskundiger in het hanteren van problemen zowel in het werk als daarbuiten. Inzet is het versterken van de professionele identiteit. Als intervisor:

 • begeleid je de intercollegiale intervisie, waarbij collega’s elkaar op gelijkwaardige basis ondersteunen. Zo helpen ze elkaar hun functioneren te verbeteren. Het gaat hierbij niet om het vinden van oplossingen maar is het juist de bedoeling om te reflecteren op gedrag, waardoor ruimte ontstaat voor een andere visie;
 • staat de verbinding tussen normatieve, methodisch en persoonlijke inbreng/professionaliteit in de intervisie centraal. Als intervisor bewaak je dat deze onderdelen in evenwicht en in samenhang binnen de intervisie aan de orde komen. Ook bewaak en stimuleer je het ‘verbindend vermogen’ en het ‘lerend vermogen’ van de intervisant in het schakelen tussen deze 3 elementen;
 • schep je voorwaarden zodat de intervisie kan plaatsvinden en de deelnemers (inbrenger en deelnemers) tot hun recht komen;
 • realiseer en ondersteun je de verbinding tussen de drie elementen die in de intervisie aan bod komen (normatief, methodisch en persoonlijk);
 • help je de deelnemers om deze gelaagdheid te onderzoeken, te herkennen, te benoemen en te verweven in de probleemanalyse en ook in de leereffecten van de intervisie;
 • zorg je er voor dat leerdoelen en conclusies binnen de intervisie helder zijn benoemd.

Hierbij gaat het om:

 • 6 bijeenkomsten van gemiddeld 2 uur per intervisiegroep
 • 10 intervisiegroepen 


Wat breng je mee?

Wij denken dat je goed in deze uitdagende baan past wanneer:

 • Je bent opgeleid of getraind in intervisie begeleiding;
 • Je bent geregistreerd bij LVSC (of bereid je registratie te behalen);
 • Je kent het palet van intervisiemethodieken;
 • Je bent bekent met de reflectie eisen van SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd);
 • Je kan de leer- en ontwikkelprocessen binnen de intervisie groep begeleiden, gericht op bewustwording, feedback, eigenaarschap en resultaatgerichtheid;
 • Je beschikt over (vraag) technieken om het gesprek te sturen/ begeleiden;
 • Je beschikt over een regionaal/landelijk netwerk van interne- en externe intervisoren om je kennis t.a.v. intervisie op peil te houden en reflectie op eigen handelen.

Werken bij Moviera
Moviera biedt advies, hulp en veilig onderdak bij huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en mensenhandel. Er zijn verschillende vormen van opvang in Arnhem, Apeldoorn, Nijmegen en Utrecht. In Arnhem is ruimte voor 31 cliënten, al dan niet met  kinderen. Zij worden begeleid en ondersteund door medewerkers en vrijwilligers. Moviera is lid van De Werkgeverij.

Arbeidsvoorwaarden 
Behalve een mooie baan met impact, bieden we je ook graag goede arbeidsvoorwaarden. De functie is ingedeeld in salarisschaal 9 van de CAO Sociaal werk. Dit staat gelijk aan  € 3.226,- tot € 4.756,- bruto, afhankelijk van jouw ervaring en op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je de beschikking over een Individueel Keuzebudget en opleidingsmogelijkheden.

De locaties van Moviera staan veelal in woonwijken en zijn makkelijk te bereiken met de auto, fiets en het OV. Ook zorgen wij voor een laptop, telefoon en andere zaken die jou helpen je werk goed te kunnen doen. 

Meer informatie en solliciteren

Durf jij de uitdaging aan? Onze organisatie kijkt uit naar jouw komst! Stuur jouw cv en motivatie dan voor 2 oktober 2023 onder vermelding van vacaturenummer 2023.047 naar vacatures@moviera.nl, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op voor een kennismakingsgesprek. 

Ben je enthousiast geworden over de functie, maar wil je eerst meer weten? Bel dan naar het algemene nummer van Moviera, 088-3744 744 en vraag naar Luciel Tacken, intervisor.