Woonbegeleider MBO 4 niveau 24 -32 uur

Locatie Thedinghsweert - woongebouw 't Erf

Ben jij een empathische zelfstarter, die het leuk vindt een van onze nieuwe locaties vanaf de start te helpen opbouwen? Heb je hart voor de zorg en bekijk je jouw werk vanuit kansen in plaats van vanuit obstakels? Wil je werk doen wat er echt toe doet? Dan ben jij wellicht onze nieuwe collega!

Je creëert een thuis voor de bewoners en stelt hun behoeften en wensen centraal. Je neemt initiatieven en houdt overzicht over de werkzaamheden en taken. Je stimuleert de deelname van bewoners aan activiteiten binnen- en buitenshuis en hebt oog voor individuele behoeften. Je verzorgt (dag)rapportages en communiceert goed met naasten, vrijwilligers en overige collegae. Je bent mede verantwoordelijk voor de uitgaven van het team in relatie tot het afgesproken budget.

 

Wij verwachten van de woonbegeleider:

 • een opleiding in de zorg op MBO SPW/MZ niveau
 • relevante werkervaring in de zorg
 • kennis en vaardigheden op het gebied van coachen
 • kennis van relevante wet- en regelgeving een stevige persoonlijkheid met een nieuwe nieuwsgierige houding, bereid om  verder te leren
 • dat hij/zij goed feedback kan geven en ontvangen en  kan reflecteren op eigen handelen je bent een teamspeler

 

Voor functie woonbegeleider geldt:

 • affiniteit met koken
 • affiniteit met het werken in een antroposofische zorginstelling
 • samenwerken in de driehoek: bewoner - ouder (vertegenwoordiger) – begeleider
   

Kenmerkend aspect van de antroposofische zorgvisie is dat ieder mens, en dus ook de mens met een verstandelijke of andere handicap, in zijn diepste wezen de behoefte heeft zicht verder te ontwikkelen. De wezenskern van elk individu is volstrekt uniek en eigen. Er is aandacht voor deze eigenheid wederzijds vanuit principiële gelijkwaardigheid tussen twee mensen en er is sprake van wederzijds respect tussen bewoner en begeleider.

 

Wij bieden

 • een interessante werkplek op een bijzondere locatie
 • salariëring en overige arbeidsvoorwaarden volgens cao gehandicaptenzorg
 • CAO gehandicaptenzorg schaal 35/40

 

Wij zijn Thedinghsweert
Een kleinschalige, platte zorgorganisatie met een holistische aanpak en aandacht voor ieders ontwikkeling. Als organisatie geloven wij erin dat iedereen wordt geboren met veel mogelijkheden. Wij streven er naar om onze mensen in hun kracht te zetten met de focus voor diens talenten. Ieder individu is hiermee uniek en vanuit die visie begeleiden we onze cliënten. De kernwaarden die hierbij horen zijn zelfontplooiing, zelfstandigheid en zelfredzaamheid, waarbij het dragen van verantwoordelijkheid, sociale integratie en respectvol omgaan met mens, dier en natuur in een veilige, productieve of sfeervolle woonomgeving centraal staat.

In de praktijk betekent dit dat we zorg aanbieden in de vorm van begeleid wonen en dagbesteding. We dragen zorg voor twee groepen cliënten: mensen met een verstandelijke of lichamelijke stoornis en mensen met psychiatrische problematiek of beperking. Thedinghsweert is onderscheidend door het aanbieden van activiteiten met een duurzame en biologisch fundament. Zo kunnen cliënten werken in onze biologische boerderij en bijbehorende winkel, in onze bakkerij of in het restaurant waar met eigen producten wordt gewerkt: van land tot op het bord! Dit alles draagt bij aan ons gezamenlijke doel: het bieden van zinvol werk en aangename woonplek voor onze cliënten.

Contact

Cees van Stiphout | Frans Zwarts
hoofd zorg | P&O
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.