zoekt een

Ervaringsdeskundige | Expertisecentrum Depressie | Nijmegen

Het ECD zoekt een ervaringsdeskundige!

Wat ga je doen?
Je start in het team van de kliniek als eerste ervaringsdeskundige in dienst. Samen met jou willen we de functie uitrollen met als focus goede zorg voor de cliënt en het overbruggen van een vermeende kloof tussen de belevings- en denkwereld van de cliënt en de hulpverlener. 

We zouden graag zien dat de ervaringsdeskundige onderdeel wordt van ons team en deelneemt aan overleggen, casuïstiek besprekingen, intervisies, beleidsbepaling etc. Hierbij vragen we van de ervaringsdeskundige om het team scherp te houden, naast dat eenieder in het team hierin een eigen verantwoordelijkheid draagt. 

Tevens kan de ervaringsdeskundige, net als de hulpverlener, een rolmodel zijn. Maar meer nog dan een hulpverlener is de ervaringsdeskundige het levende bewijs van een succesverhaal aangaande de worsteling met depressie. Dit zal cliënten hoop kunnen geven en perspectief, 1 van de belangrijkste pijlers in de behandeling van depressie. 
Binnen de kliniek gaat de ervaringsdeskundige de continuïteit van de zorg bewaken bij de overgang tussen het klinische en ambulante kader, het betrekken van het systeem van de cliënt en het overwinnen van drempels in de thuissituatie. 

We zoeken een enthousiaste en flexibele collega die er van overtuigd is dat het bieden van goede zorg afhankelijk is van een goede multidisciplinaire samenwerking. Je werkt samen met zeer toegewijde collega’s aan de behandeling van cliënten met gecompliceerde psychiatrische aandoeningen. Vanuit je eigen ervaring, (h)erkenning en gelijkwaardigheid sta je in contact met de cliënt en verstevig je de verbinding tussen cliënt en zorgprofessional. Je helpt met je positief-kritische blik de zorg voor onze cliënten te optimaliseren.

Waar ga je werken?
(TOP GGZ) Kliniek Expertisecentrum Depressie maakt onderdeel uit van de Pro Persona Groep; een op ontwikkeling gerichte GGZ-instelling in Gelderland, met meer dan 3.000 medewerkers in Arnhem, Ede, Nijmegen, Tiel, Veenendaal en Wolfheze. 

Onze kliniek is gelokaliseerd in Nijmegen, heeft 16 bedden, werkt vanuit de visie dat een combibehandeling passend is bij de zorgzwaarte van onze cliënten die worstelen met hardnekkige depressie. 

Ons team bestaat uit (senior)verpleegkundigen, een afdelingsassistent, psychiater, klinisch psycholoog, psychomotorische therapeut, vaktherapeut, systeemtherapeutisch werker artsen, leerlingen/stagiaires en zorgmanager. Wij zijn een leerafdeling dus er zijn vanuit al deze disciplines mensen in opleiding voor een periode verbonden aan ons centrum. 

Wat bieden wij?

 • Wij bieden een dienstverband van 16 uur voor een jaar met de mogelijkheid dit om te zetten naar een vast dienstverband;
 • Inschaling conform de CAO GGZ in FWG 40, € 2.535 - €3.471 of FWG 45 € 2.810 - € 3.787 (de aanloopschaal kan van toepassing zijn), afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een 36-urige werkweek;
 • Een jaarlijks balansbudget van €500,- naar rato. Dit budget kun je besteden aan iets waar jij blij van wordt! Extra vrije dagen, een bijdrage voor een cursus of wil jij met het geld liever uit eten met vrienden? Alles wat jou helpt om in balans te blijven of komen, aan jou de keuze;
 • Pensioenvoorzieningen zijn ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn;
 • De mogelijkheid gebruik te maken van collectieve ziektekostenverzekering bij IZZ of Menzis;
 • Een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKA); hiermee kun je de (aanschaf)kosten fiscaal verruilen voor bijvoorbeeld, sportabonnement, reiskosten woon-werkverkeer, studie of opleiding, ICT-middelen zoals PC of tablet, fiets en vakbondscontributie.

Onze verdere arbeidsvoorwaarden vind je hier en zijn conform CAO GGZ.

Wat vragen wij van jou?

 • Je beschikt over een diploma op HBO niveau op het gebied van ervaringsdeskundigheid of bent bereid een HBO opleiding ervaringsdeskundige te volgen;
 • Je bent in die mate hersteld dat met afstand gekeken kan worden naar de eigen ervaring met het ziekteproces;
 • Je hebt een eigen visie op herstel en herstel ondersteunend werken, wat daarbij belangrijk is, en de eigen rol daarin;
 • Je houdt relevante ontwikkelingen in het eigen vakgebied bij;
 • Je beschikt over kennis van gangbare behandelmethoden en digitale systemen;
 • Je beschikt over goede sociale vaardigheden en didactische werkvormen voor het (mede) verzorgen van voorlichting en dienstverlening;
 • Je beschikt over interactieve vaardigheid gericht op verbinden, ook bij lastig gedrag;
 • Je bent oplettend, geduldig en hebt doorzettingsvermogen.

Meer weten?
Voor meer informatie neem je contact op met:
Jettie van Beuningen, senior ervaringsdeskundige, 06 25 01 24 32, j.van.beuningen@propersona.nl
Indra Kikkert-Hurkens, inhoudelijk coördinator Kliniek ECD, klinisch psychoog, I.Kikkert@propersona.nl
Kallitsa Christodoulou, senior zorgmanager, K.Christodoulou@propersona.nl

Procedure
De vacature blijft openstaan, totdat wij de juiste collega gevonden hebben. Je krijgt altijd een reactie op je sollicitatie. Controleer regelmatig je spambox. Het kan helaas voorkomen dat onze mail daarin terecht komt.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd, delen binnen je netwerk uiteraard wel.