zoekt een

GZ-psycholoog FET Nijmegen

GZ Psycholoog FET Nijmegen
Nijmegen – 12/16 uur - WO - Verslavingsbehandeling
Wil jij als GZ Psycholoog werken in de volle breedte van het vak? Zie jij een professionele uitdaging in het werken met mensen binnen een forensisch kader die kampen met een verslaving en complexe co-morbide problematiek? Ontmoet ons en ontdek of onze vacature GZ Psycholoog bij het forensisch expert team van IrisZorg jouw nieuwe baan is!
________________________________________
Jouw werk

‘Jan’ van 32 jaar waarbij middelenproblematiek speelt aangaande cocaïne, is in toenemende mate achterdochtig en in toezicht bij reclassering wegens huiselijk geweld jegens partner gepleegd in een psychose. Familie geeft aan dat cliënt ook zonder middelen gebruik psychotische episodes zou hebben gehad. Als GZ psycholoog word je gevraagd om mee te denken bij het inschatten van de situatie. Indien nodig, word van je verwacht vereiste acties uit te zetten en het overleg te vinden met de andere regiebehandelaar en/of verslavingsarts, psychiater of eerste geneeskundige. Je bent als GZ psycholoog en tevens regiebehandelaar eindverantwoordelijk voor het verloop van het traject. 'Annabel' van 54 jaar is gediagnosticeerd met een borderline persoonlijkheidsstoornis, stemmingsproblematiek en polymiddelengebruik. Cliënte veroorzaakt overlast en het veiligheidshuis dringt aan op een zorgmachtiging. Als GZ psycholoog denk je hierin mee, bewaak je het proces, ondersteun je andere (regie)behandelaren en coach je het team. Nadat mevrouw is gestabiliseerd kun je als GZ psycholoog aan de slag met een behandeling gericht op onderliggend trauma of op de persoonlijkheidsproblematiek. Complex, belangrijk en mooi werk, écht iets voor jou!

IrisZorg heeft diverse poli’s, klinieken en woonlocaties waar wij als forensisch expert team behandeling bieden gericht op het in kaart brengen en verminderen van het recidive risico. De behandeling van verslavingsproblematiek is hier een onderdeel van. Onze doelgroep wordt gekenmerkt door een combinatie van verslavings- en complexe psychiatrische problematiek en problemen op diverse levensdomeinen. Het is een uitdaging om bij iedere cliënt zorg op maat te leveren. Kortom, een complexe doelgroep waarbij de behandeling intensief en boeiend is. Dit vraagt van jou als GZ psycholoog een professionele, warme en innovatieve aanpak.

Als GZ-psycholoog voer je verschillende behandelingen uit: schematherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR, individuele therapieën en groepstherapieën. Je werkt indien mogelijk binnen de casus systemisch, zowel met families, partners als met externe partijen. Als regiebehandelaar houd je de regie over een individueel traject. Je zet beleid uit en evalueert dit zowel met cliënt, team, verwijzer en overige betrokkenen en stelt bij waar nodig. Je verricht naast behandeling ook diagnostiek en begeleid stagiaires en PIOGs. Als regiebehandelaar in een forensisch team word je betrokken bij het implementeren en uitvoeren van delict analyses en zie je toe op het uitvoeren van risicotaxatie voor het schatten van de kans op delict recidive. Er wordt verwacht dat je als GZ psycholoog deze informatie weet te implementeren in het behandelbeleid.
Je draagt bij aan innovatie van behandelingen en verbetering van de kwaliteit van forensische zorg. Je ontmoet ook regelmatig GZ psychologen van de gehele organisatie, zo blijf je betrokken binnen de organisatie en vorm je een brug van de organisatie naar je team. Bij IrisZorg werk je met opgestroopte mouwen, met een warme professionele cultuur, gericht op samenwerking, eigen initiatieven, humor en ruimte voor relativeren en reflecteren.
Werken bij IrisZorg
IrisZorg is er voor jong (18-) en oud en uit alle lagen van de bevolking. Kortom een kleurrijke organisatie. We behandelen verslaving, binnen het forensisch team is dit vaak in combinatie met maatschappelijke begeleiding op een liefdevolle en professionele manier. Ook bieden we trajecten in opvang, wonen, werk, activiteiten & leren, preventie en verslavingsreclassering.

Wil jij meer weten over het werken bij IrisZorg als GZ-psycholoog? Beluister de verhalen van Sandra en Joy in De Verslavingszorgpodcast.
Je past bij ons als je
• zelf kleur geeft aan jouw werk
• affiniteit hebt met een complexe doelgroep waarbij aandacht voor kleine successen centraal staat
• gelooft in de kracht van elkaar ontmoeten en met elkaar verbinden
• eigenaarschap neemt over jouw vakmanschap
• een zekere mate van vastberadenheid bezit
• staat achter het toewerken naar een rookvrije organisatie
________________________________________

Wat bieden wij?
• Een inspirerende werkomgeving waar we op kwalitatief hoog niveau integrale zorg bieden aan onze cliënten
• Ruimte in je werk voor groei als professional in een organisatie die er toe doet
• Inschaling en secundaire regelingen conform COA GGZ in FWG 65, minimaal €4.785 en maximaal €6.264 op basis van een fulltime dienstverband. Inschaling is afhankelijk van relevante werkervaring.
• Deze vacature is voor de periode oktober 2024 tot en met april 2025. Wij verkennen vroegtijdig met jou voor het aflopen van de opdracht bij het FET de mogelijkheden elders binnen IrisZorg.
• Een tijdelijk contract van 12/16 uur per week (gebaseerd op jouw situatie en wensen). Je werkt in principe tussen 08.00 en 18.00 uur.
________________________________________
Jouw profiel
• BIG-geregistreerd als GZ-Psycholoog
• Ervaring met CRA, CGT (al dan niet met specialisatie SFT/MBT), schematherapie en/of traumabehandeling is een pré
• Je hebt ervaring in en aantoonbare affiniteit met een forensische doelgroep
• Je voelt je uitgedaagd door de complexe problematiek van onze doelgroep en schrikt er niet van om risico’s in te schatten en benodigde maatregelen te nemen in goed overleg met alle betrokken partijen;
• Staat niet stil in je ontwikkeling en zet deze in voor innovatie
• Je werkt graag hard én met je hart
• Je kunt bij indiensttreding een verklaring omtrent gedrag (VOG) verstrekken
________________________________________
Wil je meer weten?
Heb je nog vragen over de vacature of wil je eerst een dag(deel) meelopen of kennismaken? Neem dan contact op met Koen Onstenk. Heb je vragen over het vacatureproces? Neem dan contact op met Sanne Willemsen.

Contactgegevens: Koen Onstenk, coördinator bedrijfsvoering, tel 06 29109961 of Sanne Willemsen, adviseur arbeidsmarkt, tel 06 31020743.

Sluitingsdatum: wij werven doorlopend voor deze functie en verkennen graag samen met jou de wensen en mogelijkheden.
De vacature is zowel intern als extern gepubliceerd. Interne en externe sollicitaties zullen tegelijkertijd in behandeling worden genomen.
Wil jij een betekenisvolle baan bij IrisZorg? Solliciteer via onderstaande button online