zoekt een

Stage Coördinator Zorg social work Deventer

Stage Coördinator Zorg
Deventer – 32-36 uur – HBO - Begeleiding
Zorg jij als Coördinator zorg bij IrisZorg ervoor dat cliënten niet tussen wal en schip vallen en de zorg krijgen die zij nodig hebben? Realiseer jij samen met je team een goede kwaliteit van zorg en begeleiding, zodat onze cliënten weer grip krijgen op hun leven? Ontmoet ons en ontdek of onze vacature vacaturetitel bij IrisZorg jouw nieuwe baan is!
Je bent een nieuwsgierige en enthousiaste stagiaire die in een korte periode een hele hoop wil en kan leren. Je kunt vooruitkijken en vooral vanuit een overstijgende blik de situatie bekijken waarin de kwaliteit van leven je focus is. Als Coördinator Zorg ben jij ervoor verantwoordelijk dat onze cliënten de beste zorg en begeleiding krijgen en dat medewerkers optimaal worden gecoacht en begeleid op inhoud om die zorg en begeleiding te bieden. Je coördineert en bewaakt de dienstverlening binnen de kaders van de prestatieafspraken die er liggen met samenwerkingspartners en de resultaatafspraken vanuit de begroting. Binnen het werkgebied ben jij een belangrijk gezicht naar onze netwerkpartners. Je vindt het leuk om deze relaties te onderhouden en in te zetten voor continuïteit en innovatie van onze dienstverlening. Verder lever je een belangrijke bijdrage aan diverse projecten rondom zorgkwaliteit.
Jij bewaakt de kwaliteitskaders en stuurt bij waar dit nodig is. Bijvoorbeeld door te signaleren dat bepaalde deskundigheid afwezig is of omdat ontwikkelingen in het vakgebied een verandering vragen. Jij zet je praktijkervaring en kennis van zorg/begeleiding, methodieken, beleid en protocollen in om de medewerkers te coachen en ondersteunen bij onder andere complexe casuïstiek of door hun deskundigheid te vergroten.
Bij IrisZorg werken wij volgens de krachtwerk methodiek en als stagiaire coördinator zorg krijg je een basisopleiding in krachtwerk om de professionals te coachen om te werken volgens deze methodiek. Jij weet het team op een inspirerende en ondersteunende manier verder te stimuleren in de ontwikkeling van hun vakmanschap.

Je gaat aan de slag bij in de gemeente Deventer. IrisZorg heeft in Deventer locaties voor crisisopvang, maatschappelijke (24 uurs) opvang, jongeren opvang Vince Deventer, beschermd wonen, beschut wonen en ambulante begeleiding. Alle teams hebben een coördinator bedrijfsvoering en een coördinator zorg. Samen vorm je een gedreven duo die verantwoordelijkheid draagt voor medewerkers en cliënten.
Onze doelgroep heeft een combinatie van verslavings- en lichte tot complexe psychiatrische problematiek en problemen op diverse levensdomeinen. Bij IrisZorg werk je met opgestroopte mouwen, in een warme, professionele cultuur, gericht op samenwerking, persoonlijke groei, eigen initiatieven, humor en ruimte voor relativeren en reflecteren.

Jouw plek binnen deze functie in Deventer. Bij een volledige stage van 32 tot 36 uur zijn er 2 varianten.
A; Je start als maatschappelijke hulpverlener in je stage om de cliënt te leren kennen en zo de organisatie en onze zorgplansystematiek. Na ongeveer 4 a 5 maanden zul je de overstap naar coördinator zorg maken en veel meer werken zoals hierboven in de tekst beschreven staat.
B; Je bent vanaf het begin coördinator zorg stagiaire en doet je gehele stage ook zo.
Je kunt in het sollicitatiegesprek kenbaar maken waar je voorkeur naar uit gaat en hoe je dit voor je ziet.

Je past bij ons als je
• zelf kleur geeft aan jouw werk
• gelooft in de kracht van elkaar ontmoeten en met elkaar verbinden
• eigenaarschap neemt over jouw vakmanschap
• staat achter het toewerken naar een rookvrije organisatie

Wat bieden wij?
Een inspirerende werkomgeving waar op kwalitatief hoog niveau integrale zorg wordt geboden
Ruimte in je werk voor groei als professional in een organisatie die ertoe doet
We bieden je een opleidingstraject waarmee je bekend en bekwaam raakt met onze methodieken (CRA, Krachtwerk en Motiverende Gespreksvoering), welke in het eerste jaar van het dienstverband afgerond wordt

Jouw profiel
HBO stage passend bij Sociaal Werk
Je voelt je uitgedaagd door de complexe problematiek van onze doelgroep
Staat niet stil in je ontwikkeling en zet deze in voor innovatie
Je werkt graag hard én met je hart
Je kunt bij indiensttreding een verklaring omtrent gedrag (VOG) verstrekken

Jantina Bollink
Coördinator zorg en Krachtwerkcoach
Deventer

Maandag tot en met donderdag
T: 088-6061689
M: 06-50164573