zoekt een

Forensisch Maatschappelijk Werker | BKN | Nijmegen

‘Het samenwerken in een goed op elkaar ingespeeld team, versterkt de veiligheid van de patiënt in relatie tot de ander.’
Spreekt het jou aan om hier een bijdrage aan te leveren? Dan maken wij graag kennis met jou.

Wat ga je doen?
Als forensisch maatschappelijk werker houd je je bezig met de behandeling en begeleiding rondom sociale en maatschappelijke zaken van patiënten. De meeste patiënten hechten veel waarde aan het contact dat zij hebben met familie en naasten. Contacten met de buitenwereld die veiligheid bieden zijn noodzakelijk voor de behandeling, het herstel en de resocialisatie van patiënten. Als forensisch maatschappelijk werker maak je een inschatting van de invloed en de effecten van de contacten die patiënten onderhouden buiten de instelling. Je bent je bewust van mogelijke risico’s in het contact tussen patiënt en zijn netwerk. Samen met het behandelteam weet je hoe en wanneer te reageren.

Omdat een gebrekkige maatschappelijke inbedding het risico op delict-herhaling verhoogt, is onder andere het analyseren en ontwikkelen van een netwerk van patiënten belangrijk. Jij zet je in om familie en naasten te betrekken bij de behandeling van de patiënt. Waar mogelijk en passend, moedigen we dit contact aan. Ook draag je zorg voor een adequate huisvesting passend bij het toekomstperspectief van de patiënt.
Tijdens de behandeling is er ook aandacht voor slachtoffers en hun wensen. In de eerste aanleg moet worden voorkomen dat er (nog) meer schade wordt aangericht aan slachtoffers en nabestaanden. Door middel van slachtoffergericht werken, draag je bij aan het onderzoeken of een patiënt een bijdrage kan leveren aan het herstellen van de aangerichte schade.

Benieuwd waar je je op een dag concreet mee bezig kunt houden? Dit is o.a.:

Netwerkverlof
Door je in te lezen en te overleggen met sociotherapie, heb je helder hoe de patiënt erbij zit. Je bespreekt het verlof met de patiënt en staat stil bij hoe dit vorm te geven. Verlof is leuk maar ook spannend voor de patiënt, omdat hij bijvoorbeeld zijn terugvalpreventieplan gaat bespreken met zijn ouders. Na het bespreken, zijn de ouders van de patiënt op de hoogte van zijn valkuilen. Ook hebben ze handvaten wanneer ze denken dat het niet goed gaat met hun kind.

Netwerkanalyse
Voor het opstellen van een netwerkanalyse gebruik je verschillende informatiebronnen. Voorbeelden hiervan zijn: Informatie vanuit de screenings die je hebt uitgevoerd, het lezen van het dossier en informatie die je hebt gekregen uit de gesprekken met de patiënt. Om een beeld te vormen van hoe de patiënt naar zijn netwerk kijkt, ga je met hem in gesprek. Voor het concretiseren en visualiseren daarvan, werk je bijvoorbeeld met een ecogram. Zo ontstaat een helder beeld van welke personen dichtbij hem staan. Dit is waardevolle informatie voor het behandelteam.

Slachtofferonderzoek
In verband met slachtofferonderzoek vraag je informatie op bij het Informatiepunt Detentieverloop. Je haalt de wensen van slachtoffers en nabestaanden op, met als doel meer schade te voorkomen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een slachtoffer een gebiedsverbod voor de patiënt wenst. Deze informatie neem je mee in het multidisciplinair overleg. Soms is er ook daadwerkelijk contact met de slachtoffers.

Waar ga je werken?
Als forensisch maatschappelijk werker ga je deel uitmaken van één van de afdelingen binnen de behandelkliniek in Nijmegen. Op deze afdeling verblijven met name patiënten die psychisch kwetsbaar zijn.

De opname- en behandelfase staat vooral in het teken van het inhoudelijk ontwikkelen van de relatie van de patiënt en zijn netwerk. Tijdens netwerkbijeenkomsten en netwerkverloven worden de risicofactoren en (risico)signalen van de patiënt besproken. Er wordt besproken hoe netwerk de patiënt kan ondersteunen en welke zaken en gedragingen niet ondersteunend zijn. Forensisch maatschappelijk werk onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om het netwerk van patiënt uit te breiden met ondersteunende contacten. Doormiddel van relatiebegeleidingsgesprekken is aandacht voor de positie van patiënt, partner en kinderen. Er is aandacht voor het herstel van het contact met familieleden en naasten. FMW onderhoudt contact met netwerkleden en informeert ze over de voortgang van de behandeling wanneer dit gewenst is. De patiënt heeft in deze fase de mogelijkheid van toegang tot sociale media. FMW volgt/monitort het gebruik van sociale media. Het zicht houden op de dynamiek en invloeden vanuit netwerk op de patiënt is een belangrijk aandachtspunt.

Forensisch maatschappelijk werk houdt zich tijdens de resocialisatiefase bezig met het analyseren, ontwikkelen en uitbreiden van het netwerk van de patiënt. Duidelijk is of er een positieve, neutrale of negatieve invloed vanuit het netwerk uitgaat en welke bijdrage het netwerk kan hebben in de resocialisatiefase. Nieuwe relaties worden zorgvuldig gevolgd. Tijdens netwerkbijeenkomsten en netwerkverloven worden de risicofactoren en (risico)signalen van de patiënt besproken. Doormiddel van relatiegesprekken is aandacht voor de positie van patiënt, partner en kinderen. De resocialisatiefase staat vooral in het teken van terugkeer en inbedding in de maatschappij. Door blijvend contact te onderhouden met netwerk en patiënt, behandel een geschikte woonvoorziening zet forensisch maatschappelijk werk zich in voor woonbemiddeling. Er is aandacht voor slachtoffers en het feit dat het einde van het tbs-traject van de patiënt nadert.

De Pompestichting biedt hoog gespecialiseerde zorg aan mensen met psychiatrische problemen die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen en beschikt onder meer over behandel- en poliklinieken, een eigen onderzoeksafdeling, een expertise centrum en locaties ingericht op langdurige forensisch psychiatrische zorg. De Pompestichting heeft een belangrijke opdracht in het vinden van de balans tussen veiligheid voor de maatschappij en een nieuwe kans voor de cliënt.

Wat bieden wij?

 • Een dienstverband voor bepaalde tijd voor 28-36 uur per week, voor de periode van half augustus 2024 tot half juni 2025 in verband met zwangerschapsvervanging;
 • Inschaling conform de CAO GGZ in FWG 55, €3.616,00 - €4.785,00 (de aanloopschaal kan van toepassing zijn) op basis van 36 uur;Werkdagen in overleg;
 • 166 vakantie-uren en 35 verlofuren in de vorm van een levensfasebudget per jaar bij een fulltime dienstverband. De verlofuren kunnen worden gespaard of opgenomen;
 • Uitstekende secundaire voorwaarden zoals 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,33% van het jaarsalaris, pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn en korting op een ziektekostenverzekering;
 • Fiscale arbeidsvoordelen bij de aanschaf van bijvoorbeeld een fiets, sportabonnement of studie- of opleidingskosten;
 • Een jaarlijks balansbudget van €500,- naar rato van je dienstverband om te besteden aan dat waar jij blij van wordt. Extra vrije dagen, een cursus of uit eten met vrienden; de keuze is aan jou;
 • Een prettige en collegiale werkomgeving waarin wij onze medewerkers stimuleren om zich te ontplooien en de samenwerking met collega's en collega-instellingen op te zoeken. Wij gaan graag met onze medewerkers in dialoog en staan open voor ideeën en feedback.

Onze verdere arbeidsvoorwaarden vind je hier en zijn conform de CAO GGZ.

Wat vragen we van jou?

 • Je beschikt over vakkennis op het gebied van maatschappelijk werk (hbo);
 • Je hebt specifieke kennis van de doelgroep, psychopathologie en specifieke begeleidings- en behandeltechnieken die van toepassing zijn op de doelgroep;
 • Je hebt kennis van de organisatie, procedures, richtlijnen en relevante wet- en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en de sociale kaart;
 • Je toont initiatief en bent vindingrijk om de aanpak te bepalen en problemen op te lossen voor uiteenlopende problematiek;
 • Je dient zelfstandig en snel beslissingen te kunnen nemen welke interventies je zult plegen;
 • Je bent in staat een vertrouwensrelatie met de cliënt/patiënt op te bouwen. Met name inlevingsvermogen, motiveren, stimuleren, confronteren en hanteren van conflicten zijn van belang;
 • Je bent in staat om contact te leggen met de familie en kunt daar een werkrelatie mee opbouwen;
 • Je legt contact met woningcoöperaties en andere instellingen;
 • Je werkt systematisch en ordelijk;
 • Je bent integer en betrouwbaar en beschikt over correcte omgangsvormen.

Meer weten?
Heb je vragen omtrent deze vacature? Neem dan contact op met:
Sharon Gaab | Klinisch psycholoog | 06 31 76 71 70.

Procedure
De vacature wordt tegelijk intern en extern gepubliceerd en zal pas sluiten zodra we de juiste kandidaat hebben gevonden. Interne en externe sollicitaties worden tegelijkertijd in behandeling genomen.
N.B. je krijgt altijd een reactie op je sollicitatie! Controleer regelmatig je spambox. Het kan helaas voorkomen dat onze mail daarin terecht komt.
Wij stellen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie niet op prijs, delen in je netwerk wel!