zoekt een

Ervaringsdeskundige / Achterhoek en Liemers

Ervaringsdeskundige regio Achterhoek en Liemers

Doetinchem | Minimaal MBO4 met Ervaringsdeskundigheid | 24-28 uur

In de Achterhoek en Liemers zoeken wij een gedreven ervaringsdeskunidge die zowel mee draait in de voorzieningen, gesprekken voert binnen de verslavingsbehandeling als trainingen geeft op basis qua herstel.

Over IrisZorg
IrisZorg is er voor jong (18-) en oud en uit alle lagen van de bevolking. Kortom een kleurrijke organisatie. We behandelen verslaving, soms in combinatie met maatschappelijke begeleiding op een liefdevolle en professionele manier. Ook bieden we trajecten in opvang, wonen, werk, activiteiten & leren, preventie en verslavingsreclassering.

IrisZorg biedt een breed palet aan zorg. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat mensen met (verslavings)problematiek weer grip op hun leven krijgen. We werken hierbij met methodisch en evidenced based methodieken: CRA en Krachtwerk. Samen met de cliënt gaan we aan de slag met doelen om het herstel te bevorderen. Uiteindelijk geldt het resultaat. Om daar te komen krijg je veel vrijheid, beleef je teamspirit en verbondenheid. Ook krijg je ruimte om jezelf te ontwikkelen, initiatief te nemen en te doen waar je goed in bent. De zorg verandert continu, niets wordt saai. Je raakt daarom ook nooit uitgeleerd.

Wat houdt jouw werk als ervaringsdeskundige in?
Als ervaringsdeskundige zet je jouw persoonlijke ervaring met ontwrichting en herstel in om anderen te helpen. Je geeft vanuit je ervaringskennis mede vorm aan herstelondersteunende zorg voor cliënten. Je initieert en organiseert herstelactiviteiten en begeleidt cliënten bij hun dagelijkse bezigheden. Je bent bij uitstek een voorbeeld van hoop en herstel en weet balans te houden tussen nabijheid en afstand. Dit met als doel het vergroten van de kansen van de cliënt op herstel en maatschappelijke en sociale participatie.

Wat zijn de locaties waar je komt te werken:
Binnen de 24-uurs voorzieningen werk je met (jong) volwassenen met complexe problemen op het gebied van wonen, verslaving aan drugs en/of alcohol, werk, financiën en relaties. Soms hebben ze psychiatrische problemen. Hier draai je mee in het rooster en voer je de bijbehorende werkzaamheden uit.
Binnen de verslavingsbehandeling ga met cliënten in gesprek dan wel op de poli of in de thuissituatie en werk je nauw samen met behandelaren en regiebehandelaren.
Binnen het HerstelNetwerk werk je samen met ervaringswerkers/ ervaringsdeskundige uit diverse organisaties waar je door middel van trainingen en peer support deelnemers ondersteunt.

Wat zijn je werkzaamheden:
- Het, vanuit ervaringskennis, bijdragen aan het realiseren van de doelen die
door de cliënt zijn gesteld.
- Het initiëren en organiseren van individuele en groepsgerichte
herstelbevorderende activiteiten, waarbij lotgenotencontact onderdeel is.
- Het begeleiden van cliënten bij hun dagelijkse bezigheden, het hebben van
individuele gesprekken met de cliënt en het leveren van een bijdrage aan
zorgoverleggen voor cliënten vanuit de caseload (o.a. MDO of zorgplan).
- Het beantwoorden van vragen en/of bieden van een luisterend oor aan
cliënten en het cliëntsysteem.
- Het signaleren van veranderingen bij de cliënt of knelpunten in de
zorgverlening en het evalueren en rapporteren over de voortgang van de
cliënt.
- Het, vanuit ervaringskennis, gevraagd en ongevraagd adviseren aan
directe collega's en andere bij de zorg betrokken hulpverleners.
- Deelnemen aan team- en intervisiebijeenkomstgen voor o.a.
bespreken van herstelbevorende interventies en het inbrengen van
ervaringskennis.
- Het organiseren van groepsmomenten voor cliënten en het
begeleiden daarvan door samen met zorgprofessionals

Wanneer ben je succesvol in je werk:
- Wanneer je continu verbinding maakt met de cliënt, out of the box
denkt en werkt en op basis van de relatie individuele gesprekken met
cliënt hebt.
- Wanneer je in staat bent het persoonlijke herstelproces van de cliënt
centraal te zetten en balans houdt tussen nabijheid en afstand.
- Wanneer je cliënten stimuleert om kennis te maken met en gebruik te
maken van lotgenotencontact.
- Wanneer je onderdeel bent van het multidisciplinaire team en je samen
met je teamleden ervaringskennis, professionele kennis en
wetenschappelijke kennis weet te verbinden

Je voert deze taken niet alleen uit, je wordt hierbij ondersteund door regioregisseur ervaringsdeskundigheid en je collega’s. Daarnaast is er 1 keer per 6 weken intervisie gericht op ervaringsdeskundigheid en 4 keer per jaar een Vakgroepdag met alle ervaringsdeskundigen van IrisZorg.

We hechten waarde aan jouw persoonlijke ervaringskennis, inbreng en ideeën. Je werkt samen met maatschappelijk hulpverleners, persoonlijk begeleiders, groepswerkers, andere ervaringsdeskundigen en toezichthouders. De teams wordt dagelijks ondersteund door een betrokken coördinator zorg en coördinator bedrijfsvoering en regioregisseur ervaringsdeskundigheid.

Bekijk hier het filmpje van Richard, Ervaringsdeskundige bij IrisZorg:
Titel: Werken bij IrisZorg - Ervaringsdeskundigheid - YouTube

Jouw profiel:
- Een erkend MBO niveau 4 certificaat of diploma ervaringsdeskundigheid Óf Een mbo-diploma niveau 4 aangevuld met een erkende opleiding tot ervaringsdeskundige.
- Je voelt je uitgedaagd door de complexe problematiek van onze doelgroep
- Je werkt graag hard én met je hart
- Je kunt bij indiensttreding een verklaring omtrent gedrag (VOG) verstrekken

Wat bieden wij?
- Een inspirerende werkomgeving waar we op kwalitatief hoog niveau integrale zorg bieden aan onze cliënten
- De functie ervaringsdeskundige is ingedeeld in de CAO Sociaal Werk schaal 6, met een minimum salaris van €2697,- en maximum salaris van €3858,- op basis van een 36 uur contract. Inschaling is afhankelijk van relevante werkervaring
- Een contract van 24-28 uur per week. Bij goed functioneren wordt dit in principe omgezet naar een vast dienstverband
- Intervisie en ontwikkeling speciaal gericht op ervaringsdeskundigheid
- Prettige secundaire arbeidsvoorwaarden zoals berdrijfsfitness, fietsplan en LBB-budget
- Een ruim aanbod van e-learnings en trainingsdagen om je te blijven ontwikkelen

Heb je nog vragen over de vacature of wil je eerst een dag meelopen of kennismaken? Dat kan! Neem dan contact op met Pascal Boonstoppel, regioregisseur ervaringsdeskundigheid regio Achterhoek en Liemers. Contactgegevens: Pascal Boonstoppel, 0631111855 p.boonstoppel@iriszorg.nl. Je kunt reageren op deze vacature tot 14 juni. Op woensdag 19 juni zullen in de ochtend de eerste gesprekken gepland worden.


De vacature wordt in intern en extern opengesteld. Interne kandidaten hebben voorrang bij gelijke geschiktheid. IrisZorg is deelnemer van de Werkgeverij, medewerkers van aangesloten organisaties krijgen voorrang in de procedure, mits dit is vermeld in de sollicitatie.

Recruiters en headhunters, leg de telefoon maar weer neer, wij zoeken en vinden onze nieuwe collega’s liever zelf.