Beoogd voorzitter cliëntenraad

Waardevolle en zinnige zorg bieden, dat is waar CWZ voor staat. Wil jij vanuit jouw persoonlijke ervaring een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van onze patiëntenzorg? Dan ben jij een welkome aanwinst voor onze cliëntenraad!

Het werk en je collega's

Als lid van de cliëntenraad behartig je de belangen van alle cliënten op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling. Je bent thuis in onze regio en bent in staat je te verplaatsen in de (veranderende) positie en rol van de patiënt. Samen met de overige leden van de enthousiaste raad, ga je de uitdaging aan om je in te zetten voor de patiënten en klanten van CWZ.

Als beoogd voorzitter heb je verbindende en enthousiasmerende kwaliteiten. Je bent in staat leiding te geven aan de cliëntenraadsvergaderingen en de belangen van de cliëntenraad te behartigen. Je hebt een eigen verantwoordelijkheid voor de invulling, vertegenwoordiging en communicatie zowel binnen als buiten de raad. **Meer informatie over de cliëntenraad lees je hier.**

De cliëntenraad bestaat uit 8 leden en een ambtelijk secretaris. Vanuit persoonlijke ervaring gedreven dragen we bij aan het verbeteren van de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg binnen CWZ. Onze opvattingen, vanuit patiëntperspectief bekeken, maken we gevraagd en ongevraagd kenbaar en we dragen verbetervoorstellen aan bij de Raad van Bestuur. Onze ambtelijk secretaris zorgt voor de verbinding tussen de cliëntenraad en de organisatie. De raad komt 10 keer per jaar bijeen, waarvan een aantal keren met de raad van bestuur. Leden worden voor een termijn van 4 jaar benoemd, met de mogelijkheid tot een herbenoeming.

Wat neem je mee?

- Betrokkenheid bij en inlevingsvermogen in de positie van de patiënt.
- Je weet onderscheid te maken tussen eigen belang, patiënten belang en organisatie belang.
- De tijd en energie om je te verdiepen in de actuele ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg.
- Prettige samenwerking, collega’s en patiënten voelen zich op hun gemak bij jou.
- Een inspirerende en op waarde gedreven visie op vernieuwing c.q. op patiëntparticipatie.
- Bestuurlijke ervaring is geen vereiste maar wel een pré.