Ouderen hebben een verleden en een verhaal, dat werkt inspirerend en dynamisch.'

Jeroen werkt al ruim 23 jaar voor Pro Persona als sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) in de ouderenzorg in de kliniek Maria Mackenzie. Jeroen is werkzaam in het ambulante team.

@Pro Persona
Jeroen werkt in de ouderenpsychiatrie bij Pro Persona.

‘Ik werk als SPV binnen de ouderenzorg en verricht hele diverse werkzaamheden naast de zorgtaken. Denk hierbij aan coördinerende, motiverende, begeleidende en ondersteunende taken binnen de diversiteit van de behandeling en de zorg.’

Wat wil ambulant behandelaar zeggen?
‘Ik werk ambulant en dat wil zeggen dat je mensen behandelt die thuis wonen. Deze mensen kunnen naar de poli komen en krijgen vanuit thuis en/of de poli behandeling voor een psychiatrische aandoening/ziektebeeld. Vanuit thuis en/of de poli is er ook contact met de mensen over de behandeling.

Mensen krijgen eerst een intake waarna er multidisciplinair overleg plaats vindt welke behandeling passend is en om tot een behandelvoorstel te komen. Dit behandelvoorstel wordt besproken met de cliënt en daarna stellen we het behandelplan op.

Ook in de ouderenpsychiatrie volgen we de laatste ontwikkelingen en de wens vanuit GGZ Nederland om behandeling zoveel mogelijk ambulant te laten plaatsvinden. In principe kunnen we de behandeling ambulant bieden die ook klinisch geboden wordt. Klinische behandeling gebeurt alleen als het echt niet anders kan en niet langer dan nodig is. Veiligheid speelt hierin een grote rol, als dit voor de client en/of naasten in directe omgeving niet meer te bieden is, nemen we bijvoorbeeld op.

Ambulant bieden we een aanbod van brede poliklinische behandeling, acute deeltijdbehandeling, intensieve thuisbehandeling (IHT) en crisisinterventie (tijdens kantoortijden).

Wat maakt een sociaal psychiatrisch verpleegkundige anders dan een verpleegkundige?
‘SPV-en hebben in de ouderenpsychiatrie hele diverse werkzaamheden. Denk hierbij aan coördinerende, motiverende, ondersteunende en begeleidende taken. Binnen de diversiteit aan factoren kijken we zowel sociaal, psychiatrisch en somatisch naar de behandeling.

Daarnaast kunnen we door onze vooropleiding een belangrijke rol spelen bij crisissituaties.

We werken outreachend en behandelen mensen in hun veilige omgeving thuis. Wij onderhouden veel contact met familieleden en naasten en zoeken afstemming met collega’s van andere hulporganisaties en overige betrokkenen. Op die manier proberen we de cliënt en diens netwerk optimaal te behandelen en te ondersteunen.’

Welke uitdaging brengt werken met ouderen met zich mee?
‘In de ouderenpsychiatrie kom je veel mensen tegen met stemmingsklachten, angststoornissen en depressies, soms ook met psychotische kenmerken. Wat de ouderenpsychiatrie bijzonder maakt is dat er, naast de psychiatrische stoornis, ook andere factoren een rol meespelen, denkend aan somatische kwetsbaarheid en/of cognitieve stoornissen. In het begin is het vaak moeilijk om goed te diagnosticeren wat er speelt mede door deze meerdere factoren.’

Hoe ziet jouw team eruit?
‘Dat is afhankelijk van de problematiek die op dat moment speelt en wie de regiebehandelaar is. Als er gevraagd wordt om een SPV indicatie, kan je zowel met een psychiater en/of een psycholoog samenwerken. Wekelijks is er een multidisciplinair overleg waarin nieuwe aanmeldingen en intakes besproken worden en welke indicaties daaraan worden gekoppeld.

De psychiater, GZ-psycholoog, SPV-en, ambulant verpleegkundige en eventueel andere professionals in opleiding nemen aan dit overleg deel. Daarnaast werken we veel samen met ketenpartners, denk hierbij aan het RIBW, huisartsen, specialisten betreffende ouderengeneeskunde en diverse thuiszorg organisaties.

De samenwerking is heel prettig en laagdrempelig. Iedereen is makkelijk en toegankelijk in de omgang en de deuren staan letterlijk voor elkaar open, waardoor we veel van elkaar leren.’

Wat zorgt ervoor dat je geboeid blijft werken in de psychiatrie?
'Ik werk met een hele fascinerende doelgroep, althans dat is mijn mening. De diversiteit tussen psychiatrie, en de somatische en sociale problemen maakt het werk uitdagend en boeiend. Het geeft mij veel voldoening en plezier in mijn werk, om samen met collega’s voor deze doelgroep te mogen zorgen en behandelen. Ouderen hebben een verleden en een verhaal en dat werkt inspirerend en dynamisch.’

Wil jij net als Jeroen werken in de psychiatrie? Bekijk vacatures in de GGZ of lees meer over dit werkveld.