Deze locatie is onderdeel van
Spectrum, partner met elan

Spectrum partner met elan - bezoekadres

Spectrum is een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We zien regelmatig dat inwoners, organisaties en de lokale overheid vanuit hun eigen belevingswereld opereren. En dat zij elkaar daardoor niet goed verstaan. Dat frustreert het proces en brengt de oplossing buiten beeld. Spectrum helpt die werelden bij elkaar te brengen en verschillen te overbruggen. Dan wordt samen leven mooier!

Hoe we werken
We doen dat op twee manieren. Gemeenten en non-profitorganisaties op het gebied van wonen, welzijn, zorg en onderwijs, schakelen Spectrum in vanwege onze kennis en ervaring met participatieprocessen. In onze aanpak staan de mensen om wie het gaat voorop. Plannen worden niet op het gemeentehuis geschreven.
Spectrum is partner in de Leefbaarheidsalliantie Gelderland: in opdracht van de provincie ondersteunen we initiatieven van bewoners die de leefbaarheid in hun wijk of dorp ten goede komt. Plannen en ideeën kunnen overal over gaan. Het belangrijkste is dat het initiatief van bewoners zelf komt. En dat de alliantie helpt om dat idee verder te brengen.

Opdrachtgevers zijn tevreden over Spectrum, omdat ze ervaren hebben dat we échte samenwerking tot stand brengen. En omdat we met creativiteit maar ook deskundig en goedgeorganiseerd aan de slag gaan, we frisse energie meebrengen en professionele procesbegeleiders zijn. Daarnaast geven opdrachtgevers aan dat we als projectleider partijen aan elkaar verbinden, juist door verschillen en geschillen niet te verbloemen.

Adres en contact

Leidenweg 70
6843 LD  Arnhem

Deze locatie is
onderdeel van