Stichting Acare Thuiszorg

Onze visie: ZORG ZOALS HET HOORT

Stichting Acare Thuiszorg biedt de beste zorg thuis. Uw zorgbehoefte en wens is uitgangspunt bij al ons handelen. Kwaliteit en cliëntgerichtheid zijn hierbij onze "drijfveren” . De zorg die u nodig heeft bespreekt u samen met de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige stelt de zorgbehoefte vast en legt deze vast in een indicatie, maakt samen met u en uw mantelzorgers een zorgplan en evalueert deze zo vaak als nodig. De zorg die u zelf niet meer kunt organiseren kan op basis van deze indicatie geboden worden door onze thuiszorgverleners.

 

Dat doen wij door:

  • uw behoefte en wensen centraal te stellen
  • onze afspraken na te komen
  • de zorg wordt verleend door kleine teams van vaste, betrokken en betrouwbare zorgverleners
  • gekwalificeerde en ervaren zorgverleners in te zetten die met hoofd, hart en handen werken
  • regelmatig te informeren of u tevreden bent en wat wij kunnen verbeteren

Wij kunnen dit realiseren door de inzet van onze ervaren verzorgenden en verpleegkundigen, ons team van wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie. 

U kunt bij ons terecht voor:

  • persoonlijke verzorging
  • verpleging
  • casemanagement dementie
  • begeleiding
  • huishoudelijke ondersteuning

Locaties

Acare Thuiszorg - bezoekadres

Wichard van Pontlaan 141
6824GH  Arnhem
Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg
Wichard van Pontlaan 141
6824 GH
 Arnhem