De Gelderhorst

De Gelderhorst is een landelijk centrum voor oudere Doven en biedt huisvesting, verzorging, dienstverlening en verpleging. Onder oudere doven worden de volgende subdoelgroepen begrepen:

  • doofgeborenen
  • prelinguaal doven
  • laat- of plotsdoven
  • doof-blinden
  • ernstig slechthorenden

De Gelderhorst heeft naast een verzorgingshuis ook 3 torens met woningen waar oudere doven zelfstandig kunnen wonen. Door een zorgcontract af te sluiten, hebben deze bewoners op afroep recht op de eerste noodzakelijke zorg.

Locaties

De Gelderhorst - bezoekadres

Willy Brandtlaan 40
6716 RK  Ede
Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg
Willy Brandtlaan 40
6716 RK
 Ede