Gelderse Stichting voor Beheer en Bewindvoering

Financiële zorg met hart voor mensen

GSBB is een organisatie van wettelijk vertegenwoordigers. We helpen als omgaan met geld problemen oplevert. Wij staan onze cliënten bij in hun persoonlijke keuzes. Dit doen we voor personen bij ziekte, langdurig of tijdelijk geestelijk onvermogen, ouderdom of andere persoonlijke omstandigheden. Wij bieden bescherming aan onze cliënten met bewind, mentorschap of curatele. Wij werken voor hen samen met organisaties uit onder meer psychiatrie, ouderenzorg, begeleid wonen, verslavingszorg of de zorg voor (licht) verstandelijk beperkte mensen.

GSBB

De letters in onze naam zijn een afkorting van Gelderse Stichting voor Beheer en Bewindvoering. Onze statutaire naam is zelfs nog langer. We worden ook vaak "De Gelderse Stichting" genoemd. Zelf gebruiken we "GSBB".

Onze visie

GSBB vindt dat ieder mens het recht heeft om richting te geven aan zijn eigen leven. Dit geldt ook voor wie een beperking heeft of om een andere reden extra kwetsbaar is. Wij vinden dat we het als samenleving mogelijk moeten maken dat mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking een financieel zorgenvrij bestaan hebben, zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Eén van de manieren om dit te doen is het bieden van goede financiële zorg en begeleiding voor wie dat nodig is. Als wettelijk vertegenwoordiger doen wij dit onafhankelijk, ervaren deskundig en toegewijd. Wij denken in mogelijkheden voor onze cliënten. Wij passen onze deskundigheid, opgedaan door jarenlange ervaring, toe in de vorm van maatwerk. Want ieder individu is anders.

Onze geschiedenis

GSBB bestaat vanaf 1990. In dat jaar is GSBB opgericht door een groep betrokken burgers. Zij vonden het belangrijk dat het geld van mensen die dat zelf niet kunnen, door een onafhankelijke  en professionele partij beheerd wordt. Zij hebben samen met regionale zorginstellingen in psychiatrie en ouderenzorg GSBB in het leven geroepen. GSBB is een “algemeen nut beogende instelling” (ANBI) en werkt zonder subsidie. GSBB heeft geen winstoogmerk.

Onafhankelijk

GSBB is onafhankelijk. Deze onafhankelijkheid vinden wij belangrijk. Wij zijn onafhankelijk van gemeenten, partners, zorginstellingen, uitkeringsinstanties en eventuele schuldeisers. Hierdoor kunnen we ons helemaal richten op het belang van onze cliënten. Wij zijn immers hun wettelijk vertegenwoordiger.

Team

Bij GSBB werken ruim 50 medewerkers. Wij zijn een team van specialisten op het gebied van geld, administratie, sociaal-juridische zaken en zorg. Wij hebben een berg aan ervaring op het gebied van persoonlijke financiën. We kennen de wet- en regelgeving in ons werkgebied en weten wat er aan zorg en begeleiding te koop is. GSBB werkt samen met specialisten, zoals banken, advocaten, notarissen en makelaars. Zo zorgen wij dat de juiste kennis altijd in het belang van onze cliënten wordt ingezet.

Locaties

Gelderse Stichting voor Beheer en Bewindvoering - bezoekadres

Vlaardingenweg 7
6843 GN  Arnhem
Geestelijke Gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg
Sociaal werk
Welzijn
Vlaardingenweg 7
6843 GN
 Arnhem