Karakter

Karakter is hét expertisecentrum voor zorg en kennis rond complexe kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en jongeren (0-18 jaar) komen bij ons voor diagnostiek en behandeling van ADHD, autisme, depressie, angst- en dwangstoornissen, gedragsstoornissen, psychose, etc. Karakter biedt behandeling thuis, op de polikliniek, via een opname of op de crisisafdeling. 

 

Nadruk op tweede- en derdelijnszorg

Onze nadruk ligt op tweede- en derdelijnszorg en er is nadrukkelijk aandacht en expertise op het gebied van infants, licht verstandelijk gehandicapten en orthopsychiatrie. Deskundige en betrokken medewerkers zoeken samen met kinderen en ouders een passend antwoord op hun vragen. Karakter kijkt vooral naar wat een kind en een gezin wél kan binnen de (on)mogelijkheden van het ziektebeeld. 

 

Inspelen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen

Wetenschappelijk onderzoek en kennisontwikkeling spelen bij Karakter een grote rol. Wij vertalen de nieuwste inzichten en ontwikkelingen in onze behandeling.

Locaties

Karakter - Arnhem Het Oolgaardthuis

Klingelbeekseweg 19
6812 DE  Arnhem

Karakter - Ede

Horalaan 5
6717 LX  Ede

Karakter - Nijmegen

Reinier Postlaan 12
6525 GC  Nijmegen

Karakter - Oosterbeek

Utrechtseweg 320
6862 BC  Oosterbeek

Karakter - Tiel

Prinses Beatrixlaan 25
4001 AG  Tiel
Geestelijke Gezondheidszorg
Horaweg 5
6717 LX
 Ede