Onder de Bomen

Onder de Bomen biedt wonen met begeleiding, dagbesteding en ambulante begeleiding voor mensen en gezinnen die hun leven zo zelfstandig mogelijk willen vorm geven.  Ons uitgangspunt is dat ieder mens zich wil ontwikkelen. Dit kan met grote stappen, maar gaat vaak met kleine stapjes. Wij stimuleren de persoonlijke groei naar zelfstandigheid en volwaardige participatie door te begeleiden bij de kleine stappen vooruit en zullen helpen deze vooruitgang vast te houden. 

We zijn actief in de regio's Nijmegen, Den Bosch en Rivierenland. Als organisatie zijn we lokaal verbonden en regionaal georiënteerd. Vanuit ons streven naar inclusie en volwaardige participatie, geven we onze verbondenheid met de lokale samenleving vorm. We stimuleren iedereen actief te zijn in hun eigen omgeving en het eigen netwerk.

 

Visie & missie

Onder de Bomen wil mensen met een verstandelijke beperking en/of een psychiatrische achtergrond ondersteunen zo zelfstandig mogelijk te (blijven) leven. We zorgen voor een tussenstap wanneer mensen vanuit een behandel- of groepssetting er voor kiezen zo zelfstandig mogelijk hun leven in te richten met hun naasten. We streven optimale inclusie na. Uiteraard ondersteunen we ook mensen waarbij opname dreigt, om de opname te voorkomen.

Onder de Bomen wordt gedreven door het bieden van eerlijke zorg. Eerlijke zorg vertalen wij als kijken naar mogelijkheden van mensen, inzetten op de ontwikkeling van vaardigheden en streven naar duurzame participatie in de samenleving. Op organisatieniveau betekent eerlijke zorg voor ons; scheiden van zorg en wonen, openbaarheid van bestuur, professionals aan het roer en een sterke en breed bevoegde Raad van Commissarissen.Mede geïnspireerd door het werk van Ricardo Semler en Frederic Laloux streeft Onder de Bomen naar een bureaucratieloze organisatie. Door professionals regie te geven over hun werk, ontstaat er maatwerk voor de cliënten, medewerkers en organisatie. Dat leidt niet alleen tot medewerkers (en oprichters!) die met meer plezier naar hun werk gaan, maar draagt tevens bij aan een snellere ontwikkeling van de bewoners.

 

De visie van Onder de Bomen bestaat uit vijf pijlers:

1 – Positieve gezondheid

2 – Stimuleren van persoonlijke groei

3 – Eerlijke zorg

4 – Ondernemerschap

5 – Lokaal verbonden

 

Professionals

Onder de Bomen biedt beschermd wonen, dagbesteding en ambulante begeleiding vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Locaties

Onder de Bomen - Dekkerswald

Parklaan 1
6561 LA  Groesbeek

Onder de Bomen - Megen

Meerstraat 22
5366 KB  Megen

Onder de Bomen - Mijn Werkplek

Postweg 50A
6523 LD  Nijmegen

Onder de Bomen - Tweede Oude Heselaan

Tweede oude Heselaan 181a
6524VE  Nijmegen

Onder de Bomen - Zorgboerderij In het Westen

Bredestraat 75
6542 SR  Nijmegen
Geestelijke Gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg
Tweede oude Heselaan 181 a
6524VE
 Nijmegen