WZW

WZW is de werkgeversvereniging van ruim 110 zorg- en welzijnsorganisaties in Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland. Samen staan we sterk voor balans op de arbeidsmarkt zodat er altijd kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en maatschappelijke dienstverlening is. We vormen samen met onze leden, regionale onderwijspartners en andere regionale en landelijke stakeholders een krachtig netwerk met realisatiekracht. Daartoe verbinden wij de juiste personen en partijen met elkaar, zijn inventief, treden daadkrachtig op in de samenwerking en kiezen daarbij voor een persoonlijke aanpak.

Wij werken vanuit de missie, visie en kernwaarden:

Missie
Balans op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn, zodat er altijd kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en maatschappelijke dienstverlening is.

Visie
De regionale opgave vraagt om een integrale, inventieve aanpak en samenwerking tussen zorg- en welzijnswerkgevers, onderwijspartners en stakeholders.

Kernwaarden

  • Verbindend - WZW verbindt vanuit gedeeld eigenaarschap.
  • Inventief - WZW is vindingrijk, ziet kansen en reikt oplossingen aan voor vraagstukken die spelen.
  • Persoonlijk - WZW kent haar leden, onderwijspartners en stakeholders persoonlijk. Vanuit vertrouwen en korte lijnen werken we samen.
  • Daadkrachtig - WZW vertaalt visie naar strategie en realiseert met energie en lef.

Lees meer over de vereniging WZW en onze activiteiten.

Locaties

WZW - bezoekadres

Leidenweg 70
6843 LD  Arnhem
Leidenweg 70
6843 LD
 Arnhem