Dr. Leo Kannerhuis

De missie van het Dr. Leo Kannerhuis is het ontwikkelen, aanbieden en overdragen van optimale, specialistische behandeling van mensen met ASS. Het aanbod richt zich niet alleen op de cliënt met ASS, maar ook op de ondersteuning en begeleiding van zijn directe omgeving. De opgedane kennis en ervaring wordt met inzet van duurzame, evidence based en effectieve diagnostiek en behandeling omgezet in een passend individueel hulpaanbod. De cliënt met zijn hulpvraag is het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van het zorgaanbod: hij staat centraal in dit proces.

 

Geestelijke Gezondheidszorg
Ireneweg 16
6862 HL
 Oosterbeek