Klimmendaal, revalidatiespecialisten

Klimmendaal biedt specialistische revalidatiegeneeskundige zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen die door ziekte, een ongeval of een afwijking bij de geboorte te maken hebben met (dreigende) lichamelijke, cognitieve of meervoudige beperkingen of handicaps. De behandeling op Klimmendaal is erop gericht patiënten in staat te stellen hun leven zoveel mogelijk zelf in te richten, zo min mogelijk afhankelijk te zijn van zorg en optimaal te participeren in de samenleving.

Specialisaties

Klimmendaal is gespecialiseerd in revalidatie van neurologische en orthopedische aandoeningen en kinderrevalidatie. Daarnaast heeft Klimmendaal een unieke en landelijk opererende mediumcare afdeling voor mensen met ademhalingsondersteuning. Met onze specialisaties vervult Klimmendaal behalve een regionale ook een landelijke functie.

Locaties

Klimmendaal biedt, afhankelijk van de hulpvraag, klinische of poliklinische revalidatiebehandeling. De klinische behandeling vindt plaats in het revalidatiecentrum in Arnhem.

Poliklinische revalidatiebehandeling bieden wij aan op meerdere locaties: het revalidatiecentrum in Arnhem, Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en zorgorganisatie Azora in Terborg. Door deze spreiding kunnen de meeste patiënten hun behandeling dicht bij huis krijgen.

Revalidatie

Mensen die een ernstig ongeval hebben gehad worden in de revalidatie begeleid en behandeld. Daarnaast richt de revalidatie zich op patiënten die aangeboren afwijkingen hebben of bij wie chronische ziektes tot beperkingen leiden. Ook zijn er patiënten die plotseling zijn getroffen door een ziekte, zoals een beroerte. Als zo'n ziekte tot blijvende beperkingen leidt, is revalidatie nodig om de draad van het leven weer op te pakken.

Revalidatiecentrum

In een aantal opzichten is Klimmendaal te vergelijken met een gewoon ziekenhuis. Maar er zijn ook verschillen. Onze medewerkers zijn gespecialiseerd op het gebied van revalidatie. Patiënten volgen een therapieprogramma dat een deel van de dag in beslag neemt. Daarbij stimuleren wij hen om zoveel mogelijk zelf te doen, met als doel dat zij weer zo zelfstandig mogelijk gaan functioneren. Kinderen en jongeren volgen daarnaast zo mogelijk onderwijs, of een andere dagbestedingsactiviteit, met als doel dat zij optimale ontwikkelingskansen krijgen.

Bekijk alle vacatures van Klimmendaal, revalidatiespecialisten
Revalidatie
Heijenoordseweg 5
6813 GG
 Arnhem