STMG BV

STMG is een open en transparante zorgorganisatie. Professionele zorg van STMG is aanvullend op de mogelijkheden van de cliënten  en zijn /haar naaste omgeving. Binnen de organisatie werken betrokken, verantwoordelijke en gemotiveerde medewerkers. STMG faciliteert  haar medewerkers  zo goed mogelijk bij de werkuitvoering en het invullen van de eigen professionele regelruimte. Medewerkers blijven betrokken en gemotiveerd door goed werkgeverschap. STMG gaat voor toekomstbestendige zorg.

 

Cliënttevredenheid

Cliënten beoordelen STMG met een 8,7. STMG heeft door bureau TriQs een cliënttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Cliënten zijn zeer te spreken over de vakbekwaamheid, aandacht en betrouwbaarheid van STMG-medewerkers.

Missie

Bij STMG zetten wij ons in om onze cliënten in de thuissituatie zodanig te ondersteunen, zodat ze zo lang mogelijk met eigen regie zelfstandig thuis kunnen wonen.

 

Visie

STMG helpt cliënten om op de prettigste en gemakkelijkste manier zo zelfstandig mogelijk te blijven. Daarbij richten we ons niet op de beperkingen van de klant maar gaan we uit van de wensen, leefgewoonten en mogelijkheden van de klant. De nadruk ligt op participatie, gezondheidsbehoud en ziektepreventie.

 

Kernwaarden

Directeur/Bestuur, managementteam en medewerkers  hebben de volgende kernwaarden geformuleerd:

 • Betrokken
 • Effectief
 • Bekwaam
 • Ondernemend
 • Met Passie

De kernwaarden voor STMG zijn samengevat Bebop. Bebop is een muziekstijl die alleen tot leven komt bij een dynamische samenwerking tussen muzikanten. Een treffende verwijzing naar  de samenwerking binnen STMG en de samenwerking van STMG met haar cliënten en ketenpartners.

 

Ambitie

“Goed voor elkaar hebben en Goed voor elkaar zijn”
Samengevat komt deze ambitie tot uiting in:

 • Efficiënt en voortvarend, in goede handen: Goed geregeld
 • Maar ook met oog voor de persoonlijke aspecten: Voor Elkaar
 • En vanuit een organisatie waar het primaire proces centraal staat: Met elkaar. 

 

Doelgroepen

 • ouderen
 • (chronisch) zieken
 • kwetsbaren in de samenleving (risicogroepen)
 • jeugd en gezin

 

Kernactiviteiten

OverzichtProducten en diensten
Zorg aan huisHulp bij het huishouden
Persoonlijke verzorging
Verpleging
Gespecialiseerde verpleging
Nachtzorg
Palliatieve zorg
Zorgbemiddeling; PGB/private zorg en diensten
Ledenserviceaanvullende diensten in en om het huis

 

Werkgebied

Het  werkgebied van STMG omvat  de volgende gemeenten:

 • Arnhem
 • Buren (Ingen, Lienden en Ommeren)
 • Doesburg
 • Doetinchem (alleen Wehl)
 • Duiven
 • Lingewaard
 • Montferland (alleen Didam)
 • Neder-Betuwe
 • Nijmegen (Lent en Oosterhout)
 • Overbetuwe
 • Renkum
 • Rheden
 • Rijnwaarden
 • Rozendaal
 • Westervoort
 • Zevenaar

In alle gemeenten levert STMG Hulp bij het huishouden. In de dikgedrukte gemeenten levert STMG naast Hulp bij het huishouden ook Verzorging & Verpleging en Thuisbegeleiding.

 

Locaties

STMG BV - bezoekadres

Mr. EN van Kleffenstraat 12
6842 CV  Arnhem
088 - 4560 900
https://www.stmg.nl
Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg
Mr. E.N. van Kleffenstraat 12
6842 CV
 Arnhem