Vreedenhoff

Vreedenhoff is een kleinschalig woon-zorg en activiteiten centrum voor ouderen. Wij zijn feitelijk een verpleeghuis, verzorghuis en bejaardenhuis in een. Bij ons wonen mensen met lichte en zwaardere zorg en ondersteuningsvragen, waarbij somatische, psycho-geriatrische of psychiatrische problemen aan de orde kunnen zijn. Ook kunt u als oudere gewoon een appartement huren. Dit heet tegenwoordig scheiden wonen en zorg. 

Deze 3 vormen onder een dak is al bijzonder, maar er wonen ook nog 5 studenten tussen de 17 en 25 jaar in Vreedenhoff. Dat is een direct voortvloeisel van onze geschiedenis. [lees meer]

 

Missie

Onze missie is het bieden van woonruimte, zorg en behandeling aan ouderen, waarbij volop aandacht en ruimte is voor hun welzijn, ook op het geestelijke vlak.

 

Hoe doen wij dit?

Jong en oud samen: Door zorg te dragen voor de ander in de breedste zin van het woord, zodat deze een waardig leven kan leiden en voor zover mogelijk blijvend kan deelnemen aan de maatschappij.

Met plezier elkaar ontmoeten: We willen dat iedereen die in Vreedenhoff woont, werkt of langskomt, dat met plezier doet, samen met anderen, en daarbij gezien en gewaardeerd wordt, ongeacht wat hij of zij nog kan bijdragen aan de samenleving in het klein die Vreedenhoff wil zijn. De ontmoeting tussen mensen is daarbij van belang, waarbij binnen Vreedenhoff iedereen gelijkwaardig is.

De praktijk: Waar professionele deskundige zorg wordt gevraagd én nodig is, bieden wij deze liefdevol en met respect. Wij doen dat dichtbij de cliënt en kleinschalig van vorm.

 

Medewerkers

Binnen Vreedenhoff werken zo'n 300 medewerkers en zijn meer dan 100 vrijwilligers actief. Als organisatie kent Vreedenhoff een platte structuur. Het maakt dat we elkaar goed kennen, de lijnen kort zijn en er snel gereageerd kan worden op ontwikkelingen.

 

Visie

Vreedenhoff: het gezelligste huis van Arnhem.

Wij willen de gezelligste, actiefste en spraakmakendste zorgorganisatie van én voor Arnhem zijn. 

Vanuit onze christelijke grondslag willen we dat bewoners, bezoekers en werknemers van uiteenlopende leeftijden, levensovertuigingen en sociale achtergronden elkaar ontmoeten en zorg voor elkaar dragen. We willen dat onze ontmoeting met cliënten thuis in de wijk hen net zo goed bevalt.

 

Mensenwerk is maatwerk

Vreedenhoff hecht er aan in zijn dienstverlening goede randvoorwaarden te creëren voor een plezierig en waardig leven, waarin ouderen zelf beslissen over hun levensstijl en leefgewoonten. Daarbij zo goed en liefdevol mogelijk ondersteund door hun naasten, onze medewerkers, vrijwilligers en andere bewoners, ieder naar zijn mogelijkheden. Veel is mogelijk en waar dat op belemmeringen stuit, overleggen we samen wat wél kan, onder het motto ‘mensenwerk is maatwerk’.

 

Onze kernwaarden

Gelijkwaardig: we zijn als mensen allemaal anders, hebben andere talenten, mogelijkheden, meningen enz. maar we zijn als bewoners, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers wel allemaal gelijkwaardig. 

Actief: in en rondom Vreedenhoff is veel te doen voor, door en met bewoners en buurtbewoners uit de wijk. Onze grondhouding is: niet afwachten maar waar mogelijk initiatief nemen, zelf verantwoordelijkheid nemen.

Samen: met elkaar wonen en werken we binnen Vreedenhoff. Dat lukt pas echt goed als we elkaar ook echt ontmoeten en echt aandacht hebben voor elkaar. 

Toegewijd: wat we doen, doen we met zorg en aandacht. We gaan uit van mogelijkheden, denken in oplossingen en hebben een positieve houding en een opgewekte uitstraling.

Locaties

Vreedenhoff - bezoekadres

Esperantolaan 2
6824 LV  Arnhem
Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg
Esperantolaan 2
6824 LV
 Arnhem