ABC Zorgcomfort

ABC-Zorgcomfort is een zorgorganisatie met alle vormen van zorgverlening afgestemd op uw persoonlijke wensen en uw (financiële) situatie. Persoonlijke verzorging in uw eigen woonomgeving, dagbesteding of wonen in een van onze woonzorglocaties. U bepaalt!

De kracht van onze organisatie is onze kleinschaligheid. Wij geloven dat groter niet altijd beter hoeft te zijn. Een vast team van mensen als zorgverleners om u als cliënt heen werkt naar ons idee het beste. De persoonlijke benadering staat voor onze medewerkers bovenaan.

 

U bepaalt:

“Zelfstandig blijven wonen ook al heb ik ondersteuning en zorg nodig” is voor een steeds groter wordende groep mensen een belangrijke wens. Niet in een verpleeghuis of verzorgingshuis wonen, maar in de eigen woonomgeving blijven wonen. Of wonen in een omgeving waar de zelfstandigheid en eigenheid zoveel als mogelijk behouden blijft. Dit zijn veel gehoorde behoeften van ouderen met een zorgvraag.
We hebben allemaal een huis en wonen dus ergens. Deze woning maken we van onszelf en het biedt ons gezelligheid en veiligheid. Ook passen we de woning aan naar onze wensen en behoeften. De woning, het wonen en het woongenot is een belangrijk onderdeel van ons welbevinden.
Daarnaast zijn we bezig of op zoek naar een zinvolle besteding van onze dagen. Via werk, sport, familie of in clubverband. Deze invulling van dagen geeft een waardevolle bijdrage aan ons welbevinden.
Het is de wens van iedereen gezond te zijn en te blijven. Van tijd tot tijd komt het voor dat we een bezoek brengen aan onze huisarts, tandarts en anderen mensen in de eerstelijns gezondheidzorg, maar naarmate we ouder worden wordt het soms meer en meer een noodzakelijk kwaad.

 

Missie

De missie van ABC-Zorgcomfort gaat verder en ziet het als haar verantwoordelijkheid om de cliënt een alternatief te kunnen bieden als de gezondheid en mobiliteit van de cliënt achteruitgaat en het huidige huis of de geleverde (mantel)zorg niet meer past dan zal de zorgvraag van de bewoner op passende wijze ingevuld moeten worden. Vanuit de thuiszorgorganisatie zien wij dat voor de bewoner de behoefte aan eigenheid en geborgenheid in een eigen appartement behouden blijft én privacy verzekerd is. Als organisatie bieden wij de mogelijkheid om de zorg zorgvuldig voort te zetten, met collectieve zorgverlening. In een appartement waar de zelfstandigheid kan worden voortgezet, maar waar in de directe omgeving de 24-uurs ondersteuning kan plaatsvinden, wanneer dit nodig is.
Naast deze ondersteuning zal ook de besteding van de dag een onderdeel zijn om het welbevinden in stand te houden, waaraan elke behoefte invulling wordt gegeven.

Een belangrijke service vinden wij het aanbieden van een verantwoorde warme maaltijd per dag op onze woonzorglocatie of dagbesteding. Het is onze ervaring dat het zelf koken van een warme maaltijd voor velen een opgave wordt. De boodschappen, het bereiden en opruimen neemt veel energie. Als organisatie bereiden we elke dag (gezamenlijk) een vers gekookte warme maaltijd voor de cliënten. Hierdoor ontlasten we onze cliënten van veel zorg en geven een voedzame invulling aan de maaltijd.
Uitgangspunt blijft het scheiden van wonen en bieden van ondersteuning en zorg die voor iedereen financieel bereikbaar is.
Omdat veruit de meeste appartementen voor iedereen financieel bereikbaar zijn, doordat de maximale huur gekoppeld is aan de huurliberalisatiegrens kunnen wij inhoud geven aan onze missie en visie.

 

Visie

Voor ABC-Zorgcomfort staat centraal dat cliënten zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven, keuzevrijheid en zelfredzaamheid behouden. Belangrijk is dat de cliënt zoveel mogelijk naar wens het eigen leven kan voortzetten als voorheen.
De cliënt kan binnen de kaders van de indicatie keuzes maken voor die vormen van zorg die het beste aansluiten bij de eigen wensen, voorkeuren en gebruiken.

U als cliënt heeft bijvoorbeeld nadrukkelijk inspraak wie bij u in huis komt. De match of klik tussen u en de hulpverleners, de tijd, duur en momenten van zorgverlening, prioriteiten in werkzaamheden, persoonlijke gebruiken of gebruiken in de huishouding. Voorop staat de kwaliteit van leven van de cliënt. Alle gemaakte afspraken bijvoorbeeld worden in overleg met de cliënt opgenomen in het zorgleefplan. U als cliënt bepaald wie bij u in huis komt.

Wij leveren maatwerk voor elke cliënt die om welke reden dan ook ondersteuning nodig heeft. Op basis van behoeften en wensen bied wij zorg, servicediensten en preventieve activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van gezondheid en welzijn in het algemeen. De zorg- en dienstverlening is er op gericht dat de cliënt de regie over het eigen leven behoudt dan wel opnieuw verkrijgt.

– ABC-Zorgcomfort wil in relatie tot zelfstandig wonen, de meest cliënt(vraag)gerichte, betrouwbare aanbieder zijn van diensten op het gebied van zorg en ondersteuning.
– De vragen van de cliënt en diens naaste omgeving zijn uitgangspunt voor ons professioneel handelen.
– ABC-Zorgcomfort wil vernieuwend zijn en daarmee vooruitstrevend en grensverleggend in haar producten- en dienstenaanbod.
– ABC-Zorgcomfort is doelmatig ingericht en kent een bedrijfsvoering, gericht op resultaten ten behoeve van de cliënt en de continuïteit van de organisatie.
– ABC-Zorgcomfort gaat uit van “groot door klein te blijven”. Wij zijn een Liemerse organisatie die de regionale grenzen opzoekt. En die door de groei van de organisatie sterk in de hand te houden de toegankelijkheid en herkenbaarheid centraal stelt. De kwaliteit en persoonlijke benadering staat voorop.
– ABC-Zorgcomfort onderschrijft de kwaliteitskaders voor de normen van verantwoorde zorg.
– De medewerkers vormen het hart van de organisatie. Zij zijn deskundig, integer en veranderingsbereid. Medewerkers onderschrijven de organisatiedoelen en dragen deze uit.
– ABC-Zorgcomfort werkt nauw samen met haar (keten)partners en streeft waar mogelijk naar samenwerking bij het aanbieden van zorg en diensten.
– Maatwerk leveren is een handelsmerk van ABC-Zorgcomfort.

Locaties

ABC Zorgcomfort - Dagbesteding Loo

Loostraat 68B
6921 AD  Loo

ABC Zorgcomfort - Dagbesteding Theehuis

Hamersestraat 29A
6931 EV  Westervoort

ABC Zorgcomfort - Rijnzicht

Europakade 76
6916 BG  Tolkamer

ABC Zorgcomfort - Westerstaete

Hamersestraat 31
6931 EV  Westervoort

ABC Zorgcomfort - Wilgenpas

Het Geerken 2
6932 MX  Westervoort
Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg
Hamersestraat 31
6931 EV
 Westervoort