Sterker Sociaal Werk

Sterker sociaal werk biedt hulp en ondersteuning aan mensen van nul tot honderd-plus. We ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen én we komen voor je op wanneer je dat zelf niet kunt. 

Of het nu gaat over opgroeien, opvoeding, school, je gezondheid, uitdagingen bij het ouder worden, werk, school, relaties, een scheiding, wonen, een buurtruzie, geldproblemen of vragen op het gebied van seksualiteit:
onze sociale professionals en betrokken vrijwilligers helpen je graag stappen vooruit te zetten. Zij weten de weg als je snel goede hulp nodig hebt. Zodat je uiteindelijk weer zelf vooruit kunt op de manier die bij je past.

 

Onze dienstverlening bestaat onder andere uit:

 •  Maatschappelijk werk
 •  Schoolmaatschappelijk werk
 •  Woonmaatschappelijk werk
 •  Bemiddeling
 •  Ouderenadvies
 •  Mantelzorgondersteuning
 •  Training en coaching
 •  Gespreksgroepen
 •  Maatjesprojecten
 •  Praktische diensten voor senioren en mensen met een beperking
 •  Dagbesteding (Deel de Dag)

 

Daarnaast is Sterker verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de Sociale Wijkteams in Nijmegen en vanaf 2018 voor de Vraagwijzer in West Maas en Waal. Ook Mantelzorg Nijmegen valt onder de paraplu van Sterker sociaal werk.

 

Voor wie en waar is sterker

Sterker sociaal werk is er voor mensen in de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, West Maas en Waal en voor Buurtbemiddeling ook in Lingewaard en Overbetuwe. Ons aanbod verschilt per gemeente.

 

Missie en visie

Op basis van een strategietraject en de kernwaarden van de organisatie is de volgende missie en visie vastgesteld.

 

Wij zijn Sterker sociaal werk
Wij zijn er voor mensen. We ondersteunen ze bij het zoeken naar oplossingen als ze even vastlopen én we komen voor ze op wanneer ze dat zelf niet kunnen. Omdat we geloven in de veerkracht van mensen en dat iedereen er toe doet.

Onze missie is om bij te dragen aan een sterke samenleving op basis van medemenselijkheid.

 

Visie

De maatschappij verandert. Dat betekent dat we de manier waarop wij werken óók veranderen. Wij zijn flexibel en bereid om te leren terwijl we trouw blijven aan onze overtuigingen over wat goede en snelle hulp nodig heeft. Onze kennis en kunde zetten wij in om het welzijn en de zelfstandigheid van mensen te behouden of te versterken. Met de hulp van hun eigen netwerk waar mogelijk. We geloven dat persoonlijke relaties gebaat zijn bij zoveel mogelijk individuele zeggenschap en verantwoordelijkheid. We willen waken voor onnodige bureaucratie. Daarmee verzekeren wij dat niet onze organisatie, maar onze maatschappelijke taak centraal staat.

 

Een sterke organisatie

Wij willen samenwerken op basis van vertrouwen. Vertrouwen in onszelf én in anderen. Daarbij investeren we in onze medewerkers op basis van hun intrinsieke motivatie en het aanreiken van handvatten voor persoonlijke groei. Door uit te gaan van onze eigen kracht, in te zetten op innovatie en uitnodigend te zijn naar anderen in ons werkveld streven we ernaar een voorbeeld te zijn in het domein van sociaal werk.

 

Onze kernwaarden:

 • De mens staat centraal
 • We werken samen
 • Vertrouwen is onze basishouding
 • De praktijk is ons uitgangspunt

 

Dat betekent:

 • Wij beslissen op basis van onze waarden.
 • Wij doen wat werkt in de praktijk.

 

Wij werken vraaggericht.

 • Wij zijn flexibel.
 • Wij organiseren feedback zodat de praktijk altijd het uitgangspunt is.
 • Wij geven kwaliteitsverbetering en innovatie onze structurele aandacht.
 • Wij investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers.
 • Wij waken voor onnodige bureaucratie.
 • Wij hebben niet meer dan één leidinggevende.
 • Wij zijn altijd en door iedereen aanspreekbaar op de waarden van onze organisatie en de bovenstaande beloften.

 

Locaties

Sterker - bezoekadres

Stationsplein 26
6512 AB  Nijmegen
Sociaal werk
Welzijn
Panovenlaan 1
6525 DZ
 Nijmegen