Zorgcentrum De Wittenberg

Binnen Wittenbergzorg willen we de mens in al zijn aspecten centraal stellen, ieder mens - medewerker of cliënt - mag zijn zoals hij is.

Binnen Wittenbergzorg willen we de mens in al zijn aspecten centraal stellen.

Wij zien cliënten als zelfstandig functionerende personen met een eigen verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid. Een cliënt kan zelf vragen om de zorg/welzijn en dienstverlening die hij wenst of nodig heeft. De vraag kan worden verwoord door zijn vertegenwoordiger of gesignaleerd worden door anderen. De zorg en dienstverlening kunnen op de door de cliënt gewenste plaats geleverd worden. We doen dit onder het motto: Zorg voor Elkaar. Hierbij gaan wij er vanuit dat de familie en/of mantelzorger hierin zoveel als mogelijk participeert. Tevens vervullen vrijwilligers een belangrijke rol in onze organisatie.

Wij richten ons op de beleving van de individuele cliënt, houden optimaal rekening met zijn beperkingen en gaan uit van zijn mogelijkheden. Daarom stimuleren wij het dat de cliënt zo veel mogelijk verantwoordelijkheid neemt en (indien zijn ziektebeeld dit toelaat) behoudt.

Onze deskundige medewerkers dragen bij aan een prettige sfeer in huis – het huis van de cliënten – en staan open voor hun inbreng. Wittenbergzorg biedt cliënten een respectvolle bejegening en een veilige en kwalitatief goede zorg. Risico’s voor cliënten en de organisatie brengen we in kaart en proberen deze te beheersen.  

Wittenbergzorg heeft een Protestants-Christelijke identiteit. Onze Bijbelse opdracht voor naastenliefde betekent dat wij zorg bieden aan iedereen. De uitgangspunten hiervoor zijn beschreven in een Statuut Identiteit.
Binnen onze organisatie zijn de volgende kernwaarden van belang:

  • Welzijn van de ander op het oog hebben
  • Evenwicht tussen het individuele en het gemeenschappelijke
  • Liefdevolle en deskundige zorg
  • Gelijkwaardigheid van zorgvragers en zorgverlener
  • Ieder mens is waardevol
  • Praktisch dienen

Vanuit onze grondslag is dit alles geënt op:

God lief hebben boven alles

De naaste liefhebben als onszelf

Locaties

Wittenbergzorg - bezoekadres

Bernhardstraat 4
4175 EE  Haaften
Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg
Bernhardstraat 4
4175 EE
 Haaften