Zozijn

Onze begeleiding en ondersteuning zorgt ervoor dat mensen met een beperking zoveel mogelijk deelnemen aan de samenleving en zich kunnen ontwikkelen. Daarvoor zijn wij vindingrijk in het bedenken van oplossingen.

 

Visie

Alle mensen zijn gelijkwaardig. Dat is het uitgangspunt voor Zozijn. We vinden dat iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Het is onze opdracht om op professionele wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van mensen met een beperking.

 

Regie op eigen leven

De cliënten bij Zozijn hebben, zoveel als mogelijk, regie op hun eigen leven. We vinden dat ieder mens eigen keuzes moet kunnen maken. Zozijn helpt, ondersteunt en begeleidt daarbij waar dat nodig is.

 

Integer en vindingrijk

Integer en vindingrijk zijn voor ons kernwaarden. Zozijn is een betrouwbare organisatie die eerlijk en oprecht omgaat met de belangen van mensen met een beperking en hun omgeving. De medewerkers van Zozijn zijn vaardig in het bedenken van oplossingen.

 

Inclusie, ontwikkeling en gezondheid

Het doel van zorg, ondersteuning of begeleiding is dat een client deel kan nemen aan de samenleving en dat een verbetering optreedt in zijn of haar ontwikkeling en gezondheid.

 

Locaties

Zozijn - bezoekadres

Molenallee 50
7384 AN  Wilp (GLD)
Gehandicaptenzorg
Molenallee 50
7384 AN
 Wilp