Jeugdbescherming Gelderland

Jeugdbescherming Gelderland heeft ruime kennis en ervaring in het werken met gezinnen met complexe problemen en met kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd of strafbaar gedrag vertonen. Wij werken met in de praktijk bewezen methodieken om veiligheidsrisico’s bij kinderen in te schatten en op te lossen.

Wij streven er altijd naar dat jeugdbescherming vrijwillig blijft en motiveren het gezin aldoor aan onze hulp mee te werken. Enerzijds door aan te sluiten bij en uit te gaan van de eigen kracht van het gezin en netwerk daar omheen, anderzijds door duidelijke kaders te stellen en op te treden wanneer nodig. Als het met vrijwillige hulp onvoldoende lukt de veilige ontwikkeling van het kind te herstellen, kan de kinderrechter onze hulp verplicht stellen. 

Onze jeugdbeschermers kennen de juridische kaders van de verplichte hulp en zijn allen breed opgeleid en geregistreerd. Binnen het eigen team worden zij ondersteund door een gedragsdeskundige. Maar ook buiten onze organisatie hebben wij een nauwe samenwerking met diverse andere specialisten op het gebied van jeugdzorg. Bijvoorbeeld in ons vaste samenwerkingsverband met de Raad voor de Kinderbescherming, de William Schrikker Groep, het Leger des Heils, de SGJ (Christelijke jeugdzorg), Veilig Thuis (het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling) en de Eigen Kracht Centrale. Passende hulp kan daardoor snel en effectief in het gezin worden ingezet.

Jeugdbescherming Gelderland is een door het onafhankelijke Keurmerkinstituut gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

Locaties

Jeugdbescherming Gelderland - Delta

Delta 1 B
6825 ML  Arnhem

Jeugdbescherming Gelderland - Hanzestraat

Hanzestraat 35
7006 RH  Doetinchem

Jeugdbescherming Gelderland - Laan van Malkenschoten

Laan van Malkenschoten 40 E
7333 NP  Apeldoorn
088 - 712 12 12

Jeugdbescherming Gelderland - Oude Bennekomseweg

Oude Bennekomseweg 3
6710 BR  Ede

Jeugdbescherming Gelderland - Piet Heinstraat

Piet Heinstraat 3
7204 JN  Zutphen

Jeugdbescherming Gelderland - Siependaallaan

Siependaallaan 1
4003 LE  Tiel

Jeugdbescherming Gelderland - Westeinde

Westeinde 23
3844 DD  Harderwijk

Jeugdbescherming Gelderland - Wijchenseweg

Wijchenseweg 111
6500 AM  Nijmegen

Jeugdbescherming Gelderland bezoekadres

Delta 1B
6825ML  Arnhem
Jeugdzorg
Delta 1 B
6825 ML
 Arnhem