Maatman Zorggroep

Wij staan voor

Mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen verdienen een leven vol zin en betekenis. Hier zetten wij ons voor in. Sinds 2003 bieden wij zorg aan deze groep mensen. Ook bieden wij zorg aan mensen met een meervoudige (complexe) problematiek.

We streven naar onvoorwaardelijke zorg en denken hierbij vooral in mogelijkheden. 

We zijn actief in Midden-Limburg, Zuidoost-Brabant en in de regio Rivierenland. Mensen met een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen bij ons zorg inkopen. Desgewenst helpen we met de aanvraag van een PGB. Daarnaast zijn wij door het ministerie van VWS toegelaten om zorg in natura (ZIN) te bieden. Met de geleverde zorg wil Maatman Zorggroep mensen een menswaardig bestaan bieden.

 

Onze missie

Maatman Zorggroep is een eigenzinnige organisatie die onvoorwaardelijke zorg nastreeft. Wij helpen mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen bij wonen, werken, school of vrije tijd. Onze missie is deze mensen een menswaardig bestaan te geven.

 

Visie

Maatman Zorggroep is een professionele organisatie die krachtig is verankerd in de Nederlandse samenleving. Vanuit deze basis bieden wij vele mensen perspectief op een leven vol zin en betekenis. Hierbij gaan wij uit van de mogelijkheden en eigenheid van het individu.

Locaties

Maatman Zorggroep - bezoekadres

Nassaulaan 7
6006 CM  Weert
Geestelijke Gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg
Welzijn
Nassaulaan 7
6006 CM
 Weert