EvitaA BV

Onze begeleiding is gericht op het zelfstandig maken van cliënten. Dit houdt in dat wij met onze cliënten inventariseren waar de behoefte ligt, maar ook dat we aangeven waar de begeleiding ziet waar behoefte ligt die zij zelf wellicht niet zo ervaren. Denk daarbij aan structuur en een goed dag- en nachtritme, dagbesteding, etc.
Een sociaal netwerk is voor een ieder van belang, vaak ontbreekt het hieraan, samen met de cliënt wordt gekeken hoe zij dit netwerk kunnen uitbreiden dan wel kunnen versterken of beter hiervan gebruik kan maken.

Om een goede basis te kunnen creëren van waaruit gewerkt kan worden, kijken we met je mee naar geschikte woonruimte indien je hierover nog niet beschikt. Geen dure, luxe woning, maar een woonruimte die je zelf (grotendeels) kunt bekostigen en die past bij jouw situatie. De zelfstandigheid en onafhankelijkheid vinden wij erg belangrijk, dit is namelijk een goede basis om onze samenwerking goed vorm te kunnen geven.

Een passend begeleidingsplan die aansluit bij jouw kwaliteiten en behoeften is een onderdeel van onze begeleiding. We gaan hier actief mee aan de gang en passen deze continue aan, het leven veranderd ook steeds immers.

We werken op basis van wederzijds respect, dit houdt in dat we elkaar correct behandelen zowel in woord als in geschrift.

We bieden zorg vanuit een persoons gebonden budget (PGB), vanuit de wet maatschappelijk ondersteuning (WMO) van een aantal gemeenten of op basis van facturatie.

Locaties

EvitaA BV - bezoekadres

Munnikhofsestraat 20
6653 AD  Deest
Welzijn
Lambartus van Ingenstraat 6
4051 BR
 Ochten