De Kroon Zorg BV

De Kroon Zorg en Wonen B.V. (verder benoemd als De Kroon), is een organisatie voor kinderen, jeugdigen en volwassenen met psychische- en/of gedragsproblematiek. Onze cliënten functioneren op een licht verstandelijk beperkt niveau tot aan normaal niveau.

De Kroon is een WLZ, WMO en Jeugdwet erkende zorgaanbieder en biedt hulp, begeleiding en ondersteuning aan de desbetreffende doelgroepen in de gemeente Lingewaard, Arnhem en Overbetuwe.

 

Wonen bij De Kroon

De Kroon biedt kleinschalig wonen waarbinnen de cliënt centraal staat. Door te werken met professionele, kleinschalige teams wordt er in grote mate nabijheid, veiligheid, voorspelbaarheid en continuïteit van zorg geboden.

Vanuit onze visie: “Je mag er zijn en je mag zijn wie je bent”, sluiten we aan bij de wensen en doelen van de cliënt en wordt er gekeken naar de mogelijkheden en talenten. In het multidisciplinaire team, met een betrokken gedragswetenschapper, gaan we voor ontwikkeling en ontplooiing passend  bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Dit betreft een systemische aanpak; wonen-werken/school en vrije tijd.

Door organisatiebreed op cliëntniveau te werken met eenduidige methodieken en uit te gaan van één regiehouder wordt de ontwikkeling zo goed mogelijk gewaarborgd. Een sluitend netwerk is daarbij ons streven.

 

Visie van De Kroon

•    je mag er zijn en je mag zijn wie je bent
•    we sluiten aan bij wensen en doelen
•    we gaan uit van (jouw) mogelijkheden
•    vrijheid is verantwoordelijkheid
•    er staan deskundige begeleiders achter jou

 

Onze kernwaarden

Bij ons werk gaan wij uit van zes kernwaarden. Voor deze kernwaarden zetten wij ons in, samen met de cliënt en – als het even kan – met iedereen die voor hem/haar belangrijk is. 
•    Eigenheid
•    Perspectief
•    Talent
•    Kwaliteit
•    Respect
•    Harmonie

 

Eigenheid

Je mag er zijn: vanuit een veilige basis ga je ontdekken wie je bent, wat je kan en ga je nieuwe dingen leren. 

 

Perspectief

Wat wil ik: we sluiten aan bij jouw wensen en doelen, daar zijn we heel benieuwd naar. Wat ben je van plan? Wat ga je doen met deze ontdekkingen?

 

Talent

Waar ben ik goed in: we gaan uit van jouw mogelijkheden. Nieuwe dingen leren en uitproberen in je eigen tempo en met je eigen afspraken.

 

Kwaliteit

Om jou te helpen: samen werken we aan jouw doelen. Wij steunen je, helpen je als het even niet lukt. Daar zijn we deskundig in. 

 

Respect

Respect voor jezelf en anderen: Ken je de uitdrukking ‘De maatschappij, dat ben jij'? Hoe gaan we met elkaar om en hoe kan jij je steentje bijdragen? Jouw mening telt en wij zullen daar zorgvuldig mee omgaan.

 

Harmonie

De kracht van de Kroon is harmonie: vertrouwde gezichten iedere dag weer. Samen leven, samen werken en samen plezier maken. Heel persoonlijk en met ruimte voor eigen initiatief.

Locaties

De Kroon Zorginstelling BV - bezoekadres

Lodderhoeksestraat 10c
6687 LR  Angeren
Jeugdzorg
Welzijn
Lodderhoeksestraat 10 c
6687 LR
 Angeren