GrandCare

GrandCare is in 2009 opgericht door Daniëlle van den Berg en Rianne van den Berg. Beiden hebben brede werkervaring in de zorg- en welzijnssector: Daniëlle als medisch hulpverlener en Rianne als maatschappelijk werkster. Met een team van gedreven professionals proberen zij in samenwerking met hun cliënten en samenwerkingspartners dagelijks een steentje bij te dragen aan een veilig en prettig leefklimaat.  GrandCare streeft naar een bureaucratieloze organisatie en laat haar professionals zoveel mogelijk werken vanuit hun eigen creativiteit en kracht. Collega’s hebben een hands-on mentaliteit en worden gestimuleerd out of the box te denken. GrandCare doet gewoon wat nodig is! 

 

Visie

GrandCare ziet de samenleving als een geheel van onlosmakelijk met elkaar verbonden individuen die elkaar op allerlei manieren beïnvloeden. Als we iets willen verbeteren, moeten we dus ook de relatie met de maatschappij daarbij betrekken. Bovendien moeten mensen zo veel mogelijk ruimte krijgen om zichzelf te zijn.

 

Missie

GrandCare wil mensen hun eigen leven laten leiden op een manier waar zij zich prettig bij voelen binnen aanvaardbare normen en waarden. Daarom bieden wij dienstverlening die we onze eigen naasten toewensen.

 

Locaties

GrandCare - Nijmegen

Scherpenkampweg 21
6545 AK  Nijmegen
Jeugdzorg
Welzijn
Scherpenkampweg 21
6545 AK
 Nijmegen