Ensõ Zorg

Wat betekent Ensõ?

Enso is het Japanse woord voor cirkel. Ensõ staat symbool voor focus, kracht en helderheid. Bij het tekenen wordt de cirkel vaak niet perfect gesloten weergegeven, waardoor er ruimte blijft voor beweging en verdere ontwikkeling. Dit staat symbool voor onze eigen levenslange zelfontplooiing, voor het loslaten van verwachtingen én als symbool voor de schoonheid van wie jij bent.

 

Hoe is Ensõ ontstaan?

Eind 2019 is Zorggroep Kans overgenomen. Na een intensieve periode met focus op verbeteren van processen dient zich nu een nieuwe fase aan die we markeren met de naam Ensõ.

 

Welke zorg biedt Ensõ?

Ensõ biedt 24-uurs begeleid wonen binnen een open setting voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. In Arnhem beschikt Ensõ over vier kleinschalige locaties waar cliënten zelfstandig of samen met anderen kunnen wonen. Enso biedt begeleiding en ondersteuning op alle levensgebieden, waarbij het uitgangspunt is een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden. Voor elk begeleidingstraject worden er afspraken gemaakt en vastgelegd in het zorgplan welke cyclisch geëvalueerd worden.

 

Missie

Onze missie is mensen met een (complexe) zorgvraag, voortkomend uit een (licht) verstandelijke beperking en/of onbegrepen gedrag, zo plezierig mogelijk te kunnen laten functioneren, zelfstandig wonen en regie voeren over het eigen leven.

 

Visie

Onze visie is dat mensen met een (complexe) zorgvraag, voortkomend uit een (licht) verstandelijke beperking, psychiatrische aandoening en/of onbegrepen gedrag, een eigen plaats in de samenleving hebben en zo zelfstandig mogelijk hun leven invullen. Onze zorg- en dienstverlening is erop gericht woon-, leef- en werkomstandigheden volgens hun keuze te organiseren. Aansporing vanuit onze professionals tot zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid met als uitgangspunt kijken naar de mogelijkheden van de cliënt.

 

Methodiek

Binnen Ensõ werken we met de methodiek zorg met compassie. Binnen deze werkwijze staat ‘de mens’ centraal. Gentle teaching vormt de basis en is hier het uitgangspunt voor mensgerichte zorg. ‘Mensgericht’ gaat over zorg naar de wensen van de cliënt.

We zien je en laten je voelen dat je gezien wordt om wie je bent.

 

Ensõ zorg

Bij Ensõ zien we je en helpen we je groeien in de richting van jouw dromen.
Onze methodische basishouding biedt jou een onvoorwaardelijke relatie en samenwerking.
Ensõ brengt jou in beweging en ontwikkeling.

 

Kernwaarden:

Zeggen wat je doet, doen wat je zegt: Wij zijn duidelijk, voorspelbaar en zorgen voor veiligheid.

Groeien: Naar jouw wensen helpen we je vooruit.

Samen: Naast elkaar kunnen we een hoop bereiken.

Uitdagend: Er is ruimte voor jouw bijzonderheid.

Gezien worden: Met aandacht kijken en luisteren we naar elkaar.

Locaties

Ensõ Zorg - Activiteitencentrum Het College

Weverstraat 16C
6811 EL  Arnhem

Ensõ Zorg - De Breitnerstraat

Breitnerstraat 10
6813 HR  Arnhem

Ensõ Zorg - De Kastanjelaan

Kastanjelaan 49
6828 GJ  Arnhem

Ensõ Zorg - De Utrechtsestraat

Utrechtsestraat 66
6811 LZ  Arnhem

Ensõ Zorg - De Weverstraat

Weverstraat 16D
6811 EL  Arnhem
Gehandicaptenzorg
Weverstraat 16 d
6811 EL
 Arnhem