Solutions in Care

Solutions in Care biedt begeleiding op het gebied van wonen, welzijn, zorg en gezondheid. Herstel, kwaliteit en professionaliteit zijn onze uitgangspunten.
Omdat ieder mens uniek is, is ook elk begeleidingstraject anders. Samen maken we een zorgleefplan op maat en ondersteunen we cliënten bij het behalen van hun persoonlijke doelstellingen. 

Op dit moment bieden wij semimurale en intramurale zorg. Dit geven wij aan iedereen met een indicatie én een zorg- of hulpvraag op het gebied van gezin en opvoeding, psychische- en sociale begeleiding, verzorging (ondersteuning bij algemene dagelijkse levensbehoeften). Daarnaast bieden wij dagactiviteiten. Onze drie locaties zijn gelegen in de Betuwe. Ons netwerk strekt zich uit over een breed werkgebied, zodat wij cliënten vanuit heel Nederland kunnen aannemen. We werken nauw samen met andere zorgorganisaties, gemeenten, onderwijsinstellingen, zorgverzekeraars en individuele zorgprofessionals. Onze medewerkers zijn optimaal geschoold en volgen branchegerelateerde opleidingen waar nodig. Zodoende is de zorg en ondersteuning die wij bieden optimaal afgestemd op onze cliënten én op de ontwikkelingen binnen de maatschappij en ons vakgebied.

Locaties

Solutions in Care - bezoekadres

Kanaalweg 12
4023 AC  Rijswijk
Geestelijke Gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg
Welzijn
Kanaalweg 12
4023 AC
 Rijswijk