Vivens Begeleiding

Vivens Begeleiding biedt ambulante begeleiding vanuit de WMO in een groot deel van Gelderland. Niet de diagnose maar de hulpvraag staat daarbij centraal. Wij willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

Samen met de zorgvrager werken wij aan het vergroten van diens zelfredzaamheid. Als begeleider begeleid je bij het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen leven. Doordat niet de diagnose maar de hulpvraag centraal staat, begeleiden de begeleiders zorgvragers met uiteenlopende hulpvragen.

Wij vinden het belangrijk dat er een klik is tussen de hulpverlener en degene die begeleiding ontvangt. Een klik zorgt voor een vertrouwensband en dat is belangrijk als je wilt werken aan het vergroten van je zelfredzaamheid. De zorgvrager bepaalt de insteek van de begeleiding. Waar dit kan in samenspraak met betrokken mantelzorgers en andere professionals.

De begeleiding is vraaggericht en gaat uit van de hulpvraag. Waar nodig helpt de begeleider deze te verduidelijken. We gaan hierbij uit van de kwaliteiten en mogelijkheden, bieden maatwerk en willen mensen vanuit positieve ervaringen laten groeien naar zoveel mogelijk zelfstandigheid.

Over de organisatie

Vivens Begeleiding is een platte organisatie. Teams zijn georganiseerd in werknemerscooperaties. Meer informatie hierover kun je op onze website lezen https://vivens.net/werknemerscooperatie/

Binnen Vivens Begeleiding kunnen begeleiders meesturen en invloed hebben. De ‘oude’ rechtsvorm “coöperatie” sluit daar goed bij aan.

Wat is een coöperatie?

Een coöperatie is een samenwerking (tussen leden) die gezamenlijk voordeel hebben van die samenwerking. In het woord ‘coöperatie’ gaat het al over ‘samenwerken’.

Binnen een coöperatie hebben leden het voor het zeggen in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Een coöperatie kent een bestuur, die door de leden is gekozen en kan worden herkozen.

Wat is een werknemerscoöperatie?

Een werknemerscoöperatie is een bijzondere en democratische manier van samenwerken. Als werknemer ben je namelijk lid en heb je stemrecht in de ALV. Beslissingen worden genomen binnen de ALV. Dit betekend dus dat de werknemers het voor het zeggen hebben en beslissen over het reilen en zeilen binnen het bedrijf.

Je werkt in een kleine en platte organisatie en de coöperatie bestaat alleen uit haar leden, die zowel eigenaar als werknemer zijn van het bedrijf. Binnen Vivens Begeleiding bestaat een coöperatie (een team) uit maximaal 10 leden.

Vivens Nederland

De centrale organisatie Vivens Nederland verzorgt de bedrijfsvoering voor de coöperaties. Denk daarbij o.a. aan aanbestedingen bij de gemeente, de cliënt en personeelsadministratie, verantwoording en declaratie, marketing en it. Ook maak je gebruik van de centrale klachtenregeling, een (ISO) gecertificeerd kwaliteitshandboek en privacyreglement.

 

Locaties

Vivens - Begeleiding Apeldoorn

Vlijtseweg 89
7317AE  Apeldoorn

Vivens - Begeleiding Ede

Raadhuisplein 3
6711DJ  Ede

Vivens Nederland - bezoekadres

Jansbuitensingel 30
6811 AE  Arnhem
Geestelijke Gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg
Overige werkvelden
Jansbuitensingel 30
6811 AE
 Arnhem