ZorgPlus GGZ

ZorgPlus GGZ biedt ambulante (specialistische) begeleiding aan jeugdigen (15+), volwassenen en ouderen binnen de psychiatrie en ondersteuning bij praktische zaken op alle leefgebieden, afgestemd op de hulpvraag en problematiek. Forensische zorg wordt geboden onder de naam KiSo; onderdeel van ZorgPlus. Wij hebben geen contra-indicaties, dus iedereen is welkom, zowel enkelvoudige psychiatrische problematiek, als met dubbel- en triple diagnoses (psychiatrie/verslaving/LVB/forensisch). Passend bij onze visie bieden wij, ongeacht de problematiek, goede en verantwoorde zorg met passende expertise. We hebben ervaring met complexe situaties, multiproblem gezinnen en zorgmijders.

ZorgPlus biedt ambulante begeleiding in de regio’s Rijk van Nijmegen, Rivierenland, Noordoost Brabant, Arnhem, Foodvalley, Zuidoost Utrecht, Noordwest Gelderland, Achterhoek, IJsselland en Twente. Begeleiding van ZorgPlus is gericht op het zelfstandig organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Dit kan zijn op alle leefgebieden van de zelfredzaamheidsmatrix, maar is afhankelijk van de hulpvraag en problematiek. Doel is om cliënten zo zelfredzaam mogelijk te laten zijn en verbetering of stabiliteit in het leven van de cliënt te krijgen.

Geestelijke Gezondheidszorg
Van Oldenbarneveltstraat 2 c
6662 AT
 Elst