Kubuszorg

Wij bieden mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking goede persoonlijke begeleiding en hoogwaardige huisvesting om hen te helpen zich voor te bereiden op een zelfstandig leven binnen de Nederlandse samenleving. Welzijn, eigen woonruimte en inkomen, een sociaal netwerk en zelfstandigheid vormen hierbij de einddoelen.

Locaties

Kubuszorg - bezoekadres

Eshofsestraat 9
6662 AV  Elst
Geestelijke Gezondheidszorg
Industrieweg Oost 21
6662 NE
 Elst