De Amethyst

De Amethyst is een kleinschalige zorgorganisatie in de regio Arnhem en Lingewaard.

Wij zijn gericht op het welzijn van mensen met kenmerken van autisme, psychosociale problematiek, een licht verstandelijke beperking of een combinatie hiervan.

Onze cliënten zijn in de meeste gevallen doorverwezen door ouders, verzorgers of een wijkteam. Wij voorzien in dagbesteding en beschermd wonen.

De zorg en begeleiding is gericht op de zorgvraag van betrokkenen. We streven ernaar om iedere cliënt zorg op maat te geven.