NEO Huisartsenzorg

Vanuit de huisartsenposten in Nijmegen en Boxmeer helpen wij mensen die ’s avonds, ’s nachts of in het weekend spoedeisende huisartsenzorg nodig hebben. Bij onze huisartsenposten werken 250 praktijkhoudende huisartsen die bij toerbeurt dienst doen. Verder doen er ook ongeveer 320 niet praktijkhouden huisartsen (waarnemers) dienst. Ze verzorgen consulten, geven telefonisch advies of leggen visites aan huis af.

De huisartsenposten zijn laagdrempelig, persoonlijk, integraal en gericht op continuïteit. Onze medewerkers geven adequaat antwoord op hulpvragen die niet kunnen wachten tot de volgende dag. Soms betekent dit dat er meteen actie wordt ondernomen, soms gaat het alleen om het wegnemen van onrust of paniek.

Op de huisartsenposten werken ook triagisten, (spreekuur)doktersassistenten, en chauffeurs. Zij bieden de nodige ondersteuning aan de huisartsen. Daarnaast zorgt onze staf voor een efficiënte organisatie. Zo staan de huisartsenposten garant voor acute en adequate zorg in de avond, nacht of het weekend. Zorg waarbij de vraag van de patiënt altijd centraal staat.

Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer is een dochtervennootschap van de NEO Huisartsenzorg. NEO Huisartsenzorg is de nieuwe fusieorganisatie van CIHN, LHV Huisartsenkring Nijmegen e.o en zorggroep STIELO. Een organisatie die zich sterk maakt voor goede eerstelijns patiëntenzorg voor Nijmegen en omgeving. Met aandacht voor multidisciplinariteit en innovatie. NEO Huisartsenzorg maakt zich sterk voor integrale huisartsenzorg waarbij de kwaliteit van zorg en de patiënt centraal staat.

Eerstelijns- en huisartsenzorg
Weg door Jonkerbos 108
6532 SZ
 Nijmegen