Verburgt-Molhuysen Staete

Verburgt-Molhuysen Staete is een kleinschalig woonzorgcentrum tussen Arnhem en Oosterbeek. Drie oude villa’s, verbonden door nieuwbouw en prachtig gesitueerd in een sfeervol park. Je woont er levendig en centraal en tegelijkertijd veilig en besloten.

 

LOKAAL EN KLEINSCHALIG

Verburgt-Molhuysen Staete is een zelfstandige, lokale organisatie voor wonen en zorg voor ouderen. We koesteren de kleinschalige manier van werken en we merken dat mensen zich juist daarom bij ons thuis voelen. Veel medewerkers wonen in de buurt en veel bewoners kennen ons omdat hun vader of moeder of een ander familielid hier ooit woonde. We bieden niet alleen zorg aan onze eigen bewoners maar leggen steeds vaker de verbinding met de buurt, het dorp en de gemeente en geven zo een mooie geschiedenis een modern vervolg.

 

LANGER THUIS

De overheid wil dat ouderen langer thuis blijven wonen. Het afgelopen jaar werd langzaam duidelijker wat van dit beleid de consequenties zijn. Verburgt-Molhuysen ziet deze ontwikkeling als een kans om, samen met anderen, zorg te verlenen die ouderen hierbij ondersteunt. De sociëteit voor mensen met dementie, Doarps-Eijn, is hiervan een voorbeeld. Maar steeds vaker bieden we ruimte voor andere activiteiten waarbij ouderen 'van buiten' welkom zijn.

Locaties

Verburgt-Molhuysen Staete - bezoekadres

Utrechtseweg 33
6862 AB  Oosterbeek
Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg
Utrechtseweg 33
6862 AB
 Oosterbeek