Woonvorm de Passie

Combinatie cliënten met een verstandelijke beperking en cliënten met een psychiatrische beperking
Woonvorm De Passie biedt 24 uurs zorg aan cliënten met een beperking. Cliënten met een beperking is een hele brede doelgroep, echter omschrijft dit wel de doelgroep van Woonvorm De Passie. Een warm thuis, geborgenheid en continuïteit is voor iedereen belangrijk, ongeacht de beperking. Elke bewoner werkt aan zijn of haar eigen doelen. Bij een deel van de bewoners is het doel om zelfstandiger te worden om uiteindelijk door te groeien naar een leven met minder begeleiding. Echter zijn er ook bewoners die niet het doel hebben om te verhuizen, zij werken aan zelfstandigheid binnen Woonvorm De Passie. De brede doelgroep brengt grote verschillen op het gebied van hulpvragen met zich mee, bij Woonvorm De Passie is dit geen reden om niet bij elkaar te wonen, iedereen heeft recht op een warm thuis.

Begeleiding door Woonvorm De Passie na een verhuizing
Het doel zelfstandigheid is voor een deel van de bewoners van Woonvorm De Passie heel belangrijk om uiteindelijk minder begeleiding nodig te hebben. Dit kan uiteindelijk betekenen dat 24 uurs zorg niet meer nodig is en dat een bewoner gaat verhuizen. Het kan zijn dat een bewoner naar een organisatie gaat waar begeleid wonen wordt geboden, echter is er ook de mogelijkheid dat een bewoner ambulante begeleiding krijgt. Is een bewoner gegroeid en klaar voor een volgende stap dan kan Woonvorm De Passie dit traject begeleiden. Voor veel cliënten is het fijn om begeleiding te krijgen van personen die zij vertrouwen en om deze reden kan de begeleiding na een verhuizing doorgezet worden door Woonvorm De Passie. Hoe de zorg eruit ziet bij ambulante begeleiding is per cliënt verschillend, afhankelijk van de hulpvraag.

Locaties

Woonvorm de Passie - Kantoor

Poort van Midden Gelderland Blauw 3
6666 LR  Heteren

Woonvorm de Passie - Locatie Elden

Elderhofseweg 26
6842 CP  Arnhem

Woonvorm de Passie - Locatie Heteren

Kastanjelaan 12a
6666 AD  Heteren

Woonvorm de Passie - Locatie Oosterhout

Dorpsstraat 39
6678 BE  Oosterhout
Geestelijke Gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg
Poort van Midden Gelderland Blauw 3
6666 LR
 Heteren