Zorgburo de Liemers

Zorgburo de Liemers is een door het ministerie erkende organisatie voor de begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme met een (rand) normale begaafdheid. Zorgburo de Liemers is in 2004 opgericht en is sindsdien uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 70 enthousiaste professionals die mensen met autisme in alle levensfasen en op alle levensgebieden begeleiden.

Zorgburo de Liemers ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met autisme in hun ontwikkeling naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Ieder mens is verschillend. Ieder mens is uniek en waardevol. Iedereen wil graag serieus genomen en gewaardeerd worden. Dat geldt ook voor mensen met autisme. Ook zij mogen zijn wie ze zijn. Autisme vraagt om een individuele en aangepaste begeleiding. Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig.

Wij bieden onder andere begeleid wonen voor (jong) volwassenen, vrije tijd activiteiten voor kinderen en jongeren, ambulante begeleiding, onderwijsondersteuning, re-integratietrajecten zoals sociale activering, IRO trajecten en jobcoaching en behandeling.

Cliënten met een autisme spectrum stoornis hebben het meeste baat bij een zo vroeg mogelijke interventie. Wanneer een cliënt vroegtijdig leert welke mogelijkheden en beperkingen hij heeft, kan hij op latere leeftijd beter omgaan met zijn stoornis. Door levensloopbegeleiding te bieden, begeleiding afgestemd op elke ontwikkelingsfase, krijgt de cliënt precies de begeleiding die hij op dat moment nodig heeft.

De vraag van de cliënt staat te allen tijde centraal. Binnen een stabiele omgeving, een sterk eigen netwerk en met aangeleerde vaardigheden kan een cliënt maximaal gebruik leren maken van zijn mogelijkheden, waardoor hij of zij kan komen tot een zo zelfstandig mogelijk leven.

Mensen voelen zich beter begrepen als de omgeving kennis heeft van de mogelijkheden en beperking van de cliënt. Anderen kunnen zich daardoor inleven in zijn of haar manier van denken. Enerzijds betekent dit dat het belangrijk is om het systeem/ netwerk rondom cliënten te betrekken bij de begeleiding. Anderzijds betekent dit dat begeleiders werkzaam bij Zorgburo De Liemers actuele kennis over autisme dienen te hebben, die ze op elk moment tijdens de begeleiding kunnen gebruiken om constructief te kunnen anticiperen of reageren op uitspraken of gedragingen van cliënten.

Locaties

Zorgburo de Liemers - bezoekadres

Babberichseweg 23
6901 JV  Zevenaar
Aantal vacatures: 1

Vacatures Zorgburo de Liemers

Bekijk de 1 actuele vacatures van Zorgburo de Liemers en vind de baan die bij jou past.

Wil je als eerste op de hoogte worden gesteld van nieuwe vacatures van Zorgburo de Liemers maak dan een vacature-alert aan.

Geestelijke Gezondheidszorg
Jeugdzorg
Babberichseweg 23
6901 JV
 Zevenaar