Zorgcentrum 't Anker

In de mooie Betuwe, in de dorpskern van Kesteren, ligt Zorgcentrum het Anker. Het Anker is een protestants-christelijk zorgcentrum, dat haar identiteit ontleent aan de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord. Deze christelijke levensovertuiging willen wij niet beperken tot wat woorden, maar willen we in de praktijk van het werk merkbaar laten zijn. Het resultaat hiervan is een zorgcentrum waar op betrokken wijze kwalitatief goede zorg geleverd wordt.

Zorgcentrum het Anker, opgericht in 1967, is een middelgroot zorgcentrum dat verschillende functies voor ouderen levert. Ouderen wonen in het Anker, ontvangen (verpleeghuis)zorg of bezoeken de dag- of groepsopvang. Bewoners van de aanleunwoningen (de Schenkhof) en het zorgappartement de Veilinghof kunnen een beroep doen op de zorg van het Anker: huishoudelijke zorg of lichamelijke verzorging door het Anker. Ook bieden wij plaats voor tijdelijke opname.

Het gebouw heeft een begane grond, een eerste en gedeeltelijk een tweede verdieping. Het hoofdgebouw van het zorgcentrum is door middel van een centraal gedeelte verbonden met het aanleunwoningencomplex "De Schenkhof." In het centrale gedeelte bevinden zich onder andere de receptie, verschillende kantoren, een winkeltje, een grote zaal/recreatieruimte en de kapsalon. Op de eerste verdieping bevinden zich verzorgingsappartementen en de verpleegafdeling (de Leede). Ook op de tweede verdieping treft u verzorgingsappartementen. Iedere afdeling beschikt over een eigen huiskamer. De verdiepingen zijn bereikbaar via twee liften en een trappenhuis.

Het Anker werkt continu aan verbetering van de kwaliteit van haar zorg en diensten. De kwaliteit wordt zowel intern als extern getoetst. Het Anker is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk ISO 9001 HKZ VVT.

Locaties

Zorgcentrum 't Anker bezoekadres

Schenkhofstraat 11
4041 CA  Kesteren
Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg
Schenkhofstraat 11
4041 CA
 Kesteren