Cliëntenraad Heijendaal

Hoe kunnen wij de zorg op locatie Heijendaal beter inrichten nu de zorg zo aan het veranderen is? Een van de belangrijkste vraagstukken waar jij over mee mag denken als je onderdeel bent van de cliëntenraad.

Voor de cliëntenraad op locatie Heijendaal zijn wij op zoek naar raadsleden! Momenteel bestaat de cliëntenraad uit vier enthousiaste leden en staat de raad ervoor om de belangen voor de bewoners van locatie Heijendaal te behartigen. Je denkt mee over onderwerpen die voor de bewoners belangrijk zijn, met als doel kwalitatief goede zorg. Daarnaast heeft de cliëntenraad op grond van de wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen de bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven over onder andere het beleid, voeding en kwaliteit.

De leden komen gemiddeld rond de 16 keer per jaar samen om te vergaderen, welke voorbereiding vraagt. Dit doen ze samen met de woonzorgmanagers/teamleiders, maar ook met de leden onderling.

"Als cliëntenraad zijn we de brug tussen vele stemmen met één missie: samen zorgen we ervoor dat ieders stem gehoord wordt en bijdraagt aan een betere zorg en welzijn voor iedereen." Aldus Tjeerd, voorzitter van de cliëntenraad van locatie Heijendaal.Wat bieden wij:

  • Een onkostenvergoeding / vacatieregeling;

  • Een groep waar veel lol is en een goede harmonie;

  • Veel waardering en plezier;

  • Een prettige en open samenwerking;

  • Direct betrokkenheid bij de organisatie.En jij? Jij weet uit ervaring hoe het gaat in de zorg, door bijvoorbeeld je werk, mantelzorg of dat iemand uit je familie gebruikt maakt van de zorg. Je weet je daardoor ook goed in te leven in de positie van de bewoners op Heijendaal. Daarnaast ben jij in staat om beleidsstukken te lezen en om hierover het gesprek aan te gaan. Tot slot vinden wij het belangrijk dat je overstijgend kan kijken maar ook om kan gaan met vertrouwelijke informatie.

Nieuwsgierig of meer weten? Wil je wat meer weten over het deelnemen in de cliëntenraad of heb jij interesse hierin? Dan kan je contact opnemen met Tjeerd Minnema, Voorzitter van de cliëntenraad op locatie Heijendaal via tjeerd.minnema@driegasthuizengroep.nl.