De Gelderhorst

De Gelderhorst is een landelijk centrum voor oudere Doven en biedt huisvesting, verzorging, dienstverlening en verpleging. Onder oudere doven worden de volgende subdoelgroepen begrepen:

  • doofgeborenen
  • prelinguaal doven
  • laat- of plotsdoven
  • doof-blinden
  • ernstig slechthorenden

De Gelderhorst heeft naast een verzorgingshuis ook 3 torens met woningen waar oudere doven zelfstandig kunnen wonen. Door een zorgcontract af te sluiten, hebben deze bewoners op afroep recht op de eerste noodzakelijke zorg.

Verpleging, verzorging, thuiszorg
Willy Brandtlaan 40
6716 RK
 Ede