RijnWaal Zorggroep

RijnWaal Zorggroep ondersteunt mensen op leeftijd om zo gezond, prettig en zelfstandig mogelijk te blijven leven. Wij zijn er voor inwoners van Lingewaard en Nijmegen Noord en omgeving. Samen met 650 gepassioneerde collega’s zijn wij graag van betekenis voor onze cliënten. Wij vinden het heel belangrijk om goed te zorgen voor onze collega’s, zodat zij goed kunnen zorgen voor onze cliënten.

Regie op eigen leven
Bij RijnWaal zetten we ons in voor mensen op leeftijd die ondersteuning nodig hebben om in het dagelijks leven hun eigen gang te gaan. We willen hen omringen met zorg en aandacht waar nodig. Vaak in de thuissituatie en als het niet anders kan, in één van onze woonvormen op diverse locaties. Ons doel is dat cliënten hun leven zo zelfstandig en plezierig mogelijk kunt voortzetten zoals zij dat zelf graag willen.

Lokaal verbonden
Wij zijn als organisatie verbonden met de lokale gemeenschap. Lokale gebruiken en tradities dragen ook bij aan het welzijn van onze cliënten. Elke locatie is verbonden met de dorpskern waar de locatie zich bevindt en er vinden regelmatig evenementen plaats bij RijnWaal waar ook het dorp bij betrokken is. We werken samen met de gemeente, lokale organisaties, verenigingen en ondernemers.

Ontwikkeling
Bij RijnWaal Zorggroep werken betrokken vakmensen. Wij stimuleren onze collega's en vrijwilligers om zich te blijven ontwikkelen. We moedigen collega's aan om onderling kennis en kunde te delen, om de kwaliteit van zorg telkens verder naar een hoger plan te tillen. Wij werken samen in leernetwerken en met opleidingen om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen garanderen.

Bekijk alle vacatures van RijnWaal Zorggroep
Verpleging, verzorging, thuiszorg
Welzijn
Gouden Appel 120
6681 WP
 Bemmel