Compleet Mensenwerk

Compleet Mensenwerk biedt begeleiding en ondersteuning aan mensen met een psychiatrische beperking of psychosociale kwetsbaarheid. En voor mensen die om andere redenen extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben bij wonen, werken, zorg en participatie.

 

Wij zijn gespecialiseerd in complexe-, meervoudige, psychiatrische en psychosociale problematiek. Wij zijn er voor kwetsbare mensen met een PGB (persoonsgebonden budget) en mensen die gebruikmaken van ZIN (Zorg In Natura). In opdracht van diverse gemeenten in Regio Centraal Gelderland, Food Valley en Nijmegen Rivierenland bieden we begeleiding en ondersteuning bij wonen, werken, zorg en participatie. We bieden woonbegeleidingambulante begeleidingbegeleiding naar passend werkbegeleiding aan statushoudersbemoeizorgjobcoaching en life coaching. Dit doen we vanuit de visie dat iedereen zo zelfstandig en compleet mogelijk deel kan participeren in de maatschappij.

 

Visie en werkwijze

Iedere cliënt is anders en heeft zijn of haar eigen kwetsbaarheden, problemen en belemmeringen. Daarom bieden wij altijd begeleiding en ondersteuning op maat.

We werken vanuit de visie dat iedereen vanuit de eigen kracht en mogelijkheden zo zelfstandig mogelijk kan participeren in de maatschappij. Hierbij is het belangrijk dat we eerst de cliënt en zijn of haar verhaal leren kennen. We kijken naar het eigen functioneren, de wensen en doelen, eventuele beperkingen en mogelijkheden. Indien mogelijk en wenselijk betrekken we ook familie en vrienden in het traject. Op deze manier bieden we iedere cliënt de best passende begeleiding.

 

Participatie op maat

We vinden het belangrijk dat iedereen op eigen kracht, maar vooral op zijn of haar eigen manier kan participeren in de maatschappij. We bieden ambulante begeleiding, woonbegeleiding en begeleiding aan statushouders en begeleiden mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt naar passend werk of een passende werkervaringsplek. We werken hiervoor samen met verschillende (zorg)aanbieders voor de best mogelijke begeleiding.

 

Op eigen kracht

Centraal in onze benadering staat het bevorderen van de zelfredzaamheid. Onze begeleiding is herstelondersteunend. We bieden begeleiding en ondersteuning zodat de cliënt weer de regie over zijn/haar eigen leven kan oppakken. We bieden ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden, leren de cliënt hoe hij/zij de eigen mogelijkheden benut en stimuleren deelname en integratie in de maatschappij. Met als doel dat de cliënt vanuit eigen kracht zo zelfstandig mogelijk kan participeren in de maatschappij.

Locaties

Compleet Mensenwerk - bezoekadres

Nudepark 95
6702 DZ  Wageningen

Compleet Mensenwerk - Wonen

van Heemstraweg 123d
6651 KH  Druten
Geestelijke Gezondheidszorg
van Heemstraweg 123 d
6651 KH
 Druten